CDA stelt kamervragen aanbesteding overbrengingen politie – Aanbestedingsnieuws

CDA stelt kamervragen aanbesteding overbrengingen politie

Het CDA-kamerlid Van Dam heeft kamervragen gesteld over de aanbesteding voor overbrengingen van de politie. Dat is naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad over hoe de politie nabestaanden onnodig op kosten jaagt, door zonder overleg overbrengingen te regelen, op kosten van de nabestaanden.

Dat was altijd al zo maar is blijkens het bericht nog steeds zo. De kosten kunnen aardig oplopen, zeker wanneer het lichaam in verband met gerechtelijke obductie na de initiële overbrenging, verder moet worden geëscorteerd naar een ander mortuarium voor nader onderzoek. Voor het vervoer van lichamen is een speciale rouwtaxi nodig die gespecialiseerd is in het vervoer ervan, onder meer vanwege de koeling.

De politie heeft een vraag/inkoopbehoefte voor het overbrengen van stoffelijke overschotten, maar de uitvaartleider legt uiteindelijk de rekening daarvan neer bij de nabestaanden. Op het moment dat zoiets tragisch gebeurt, als een onverwacht overlijden met een mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak, hebben nabestaanden wel wat anders aan hun hoofd dan of de politie zijn eigen rekeningen van overbrengingen betaalt en dat ook een beetje spaarzaam inkoopt.

Via https://www.je-uitvaart.nl/stoffelijk-overschot/ vonden we nog terug dat de politie die rekeningen nu parkeert bij gemeenten via Multiline. Als een uitvaartleider uiteindelijk daar nul op rekest krijgt, komt de rekening alsnog bij de nabestaanden terecht.

Het gaat om de volgende vragen van Van Dam:

1) Kent u het bericht ‘Politie jaagt nabestaanden onnodig op kosten na een overlijden: Bedragen lopen op tot zeshonderd euro’? 1)
2) Bent u bekend met de antwoorden (ontvangen op 12 december 2017) van de minister van Medische Zorg en Sport op Kamervragen van mijzelf en het lid Van den Berg van 7 november 2017? Kunt u de vragen die ik u bij deze gelegenheid stel in samenhang beantwoorden met de antwoorden van 12 december 2017?

3) Klopt het dat vervoer van een stoffelijk overschot door de politie naar een mortuarium is aanbesteed aan externe partijen? Zo ja, kunt u aangeven welke partijen dat zijn? Zijn daar landelijke of regionale afspraken over gemaakt? Indien dit proces niet is aanbesteed, hoe heeft de politie vervoer van een stoffelijk overschot naar een mortuarium dan geregeld?

4) Heeft de aanbesteding enkel betrekking op het vervoer van een stoffelijk overschot in het geval van niet-natuurlijk overlijden? Klopt het dat dit soms pas in het mortuarium kan worden vastgesteld? In hoeverre valt, vanaf het moment dat in het mortuarium een natuurlijk overlijden wordt vastgesteld, het verdere transport van een stoffelijk overschot onder de
aanbesteding?

5) Klopt het dat indien na vervoer naar een mortuarium een natuurlijk overlijden is vastgesteld, de nabestaanden geconfronteerd kunnen worden met hoge kosten die met het vervoer van het stoffelijk overschot gemoeid zijn? Houdt de politie daar rekening mee bij de keuze om het stoffelijk overschot al dan niet te vervoeren naar een mortuarium?

6) Wat zijn de mogelijkheden om bij een volgende aanbesteding ook kosten voor vervoer van het stoffelijk overschot in het geval van een bij nader inzien vastgesteld natuurlijk overlijden mee te kunnen nemen? Zijn er mogelijkheden om via zo’n hernieuwde aanbesteding de kosten voor nabestaanden zo beperkt mogelijk te houden?

Zie eerder op Aanbestedingsnieuws,

Weekendspecial: Politie gaat rouwvervoer aanbesteden

Multiline wint aanbesteding overbrengingen politie

1 thought on “CDA stelt kamervragen aanbesteding overbrengingen politie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *