Opnieuw een remise aanpassing door bredere Haagse trams – Aanbestedingsnieuws

Opnieuw een remise aanpassing door bredere Haagse trams

De gemeente Den Haag heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een herinrichting van de Duinstraat bij de tramremise. De bedoeling is dat de weg wordt aangepast op de nieuw gekochte bredere trams. Alweer.
Is INTHR een nieuw soort aanbestedingsonzin term zoals BPV BKPV en alle SaaS en DBFMOUIOP? Gelukkig niet. Het blijkt te staan voor een “programma”, dat is een ambtenarenwoord voor een beleidsportefeuille van de gemeente Den Haag, programma Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio

Blijkens de opdrachtwaarde is de aanpassing geraamd op €5 miljoen. Bij de aanbesteding zitten maar liefst 150 documenten, dus begin op tijd.

De smalle tram ©HTM, 2021
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, aan de Duinstraat. De scope van het project concentreert zich op de Duinstraat in het gebied tussen de toekomstige rotonde met de Scheveningseweg en de aansluiting op lijn 11 ter plaatse bij de rotonde Westduinweg. De rotonde heeft één rijstrook voor het autoverkeer. Door het toepassen van een rotonde wordt het weer mogelijk om vanaf de Scheveningseweg de Duinstraat in te rijden.
Doel:
De doelstellingen van het project betreffen de volgende punten:
• Tramtracé van de Duinstraat aanpassen zodat twee nieuwe lage vloertrams elkaar kunnen  passeren;
• Perrons van haltes Duinstraat van lijn 1 en lijn 11 geschikt maken zodat wordt voldaan aan de actuele richtlijnen;
• Verkeersveiligheid verbeteren en deze ruimtelijk goed inpassen in de bestaande omgeving;
• Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid verbeteren door toevoegen van groen in de straat
Gunningscriteria:

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: GC1 1. Bereikbaarheid en beperken van hinderbeleving en overlast
Weging: 30

Kwaliteitscriterium
Naam: GC2 2. Risicobeheersing
Weging: 20

Kwaliteitscriterium
Naam: GC3 Duurzaamheid
Weging: 10

Prijs
Weging: 40

Inschrijfdeadline:

Datum: 20/11/2023 Plaatselijke tijd: 10:00

NDR

Naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws moeten die kosten dus bij de koop van de trams worden opgeteld. Alle straten herinrichten op bredere trams is zo veel kostbaarder dan een tram aanpassen dat er geen mens voor geweest kan zijn als het bekend was bij de initiële inkoop, als de beslissing open en transparant tegen het gehele kostenplaatje zou zijn gemaakt.

Inmiddels heeft Siemens naast CAF ook een smalle tram, van 2.3 meter. Met als reclameslogan “Fits your city”. Alsof iemand overtuigd moest worden met deze basale minimumeis. Het is waarschijnlijk een pijnlijke waarheid die de oorzaak is van veel supply chain problemen. Grootte doet er toe.

Bron: Tenderned, 4 september 2023
Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 september 2023

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309009/publicatie

https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/rail/rolling-stock/trams-and-light-rail/avenio.html

Renovatie Tramremise Harstenhoekplein te Den Haag -raaien waarom?

Bomen Scheveningseweg sneuvelen door inkooporder

Nieuwe Haagse tram: nieuwe Haagse remise

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *