Kindcentrum De Velduil Houten – Aanbestedingsnieuws

Kindcentrum De Velduil Houten

Impressie: © Gemeente Houten

De gemeente Houten en Openbaar Onderwijs Houten (OOH) zijn van plan (vervangende) nieuwbouw te realiseren voor de openbare basisschool De Velduil in Houten noordoost alsmede een gymzaal en kinderopvang (KMN Kind en Co). De nieuwbouw vindt plaats op het perceel van basisschool De Velduil, locatie Eggeveld 2-4 in Houten, en een klein deel van de naastgelegen openbare ruimte. Tegen de bestaande basisschool staat momenteel een gymzaal. Het bestaande schoolgebouw wordt
gesloopt om ruimte te bieden voor het nieuwe kindcentrum en de gymzaal. De bestaande gymzaal blijft gedurende de bouw in gebruik voor scholen en verenigingen; de nieuwbouw is op voldoende afstand van de gymzaal geprojecteerd om dit mogelijk te maken. Na oplevering van het nieuwe kindcentrum en de nieuwe gymzaal wordt de bestaande gymzaal gesloopt. De nieuwbouw zal bestaan uit een 17-klassige basisschool, een groepsruimte voor peuteropvang en een gymzaal. De gymzaal wordt als een separaat gebouw naast het kindcentrum gerealiseerd. De oppervlakte van het kindcentrum bedraagt ca. 2.200 m2 BVO; van de gymzaal ca. 540 m². De looptijd van de opdracht zal indicatief zijn:
– start zo spoedig mogelijk na gunning,
– oplevering omstreeks 1 juli 2023
Voor de realisatie van deze nieuwbouw zijn Gemeente Houten en Openbaar Onderwijs Houten op zoek naar een geschikte en professionele partij die ervaren is met en kan meedenken over houtelementbouw/ houtsysteembouw. Daarnaast weet gegadigde (mede door ervaring en inbreng van de geëigende systematiek van gegadigde) optimalisatievoorstellen in te brengen om de nieuwbouw met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding te realiseren. Dit uiteraard binnen de gestelde (esthetische, technische, kwalitatieve en duurzaamheids-) uitgangspunten. Het maken van de werktekeningen behoort tot de taken van de opdrachtnemer. Intentie is om met deze, te selecteren partij een overeenkomst te sluiten voor uitvoering van zowel de bouwkundige als installatietechnische werkzaamheden, inclusief buitenruimte en sloop van de bestaande gebouwen. 

De Aanbesteder heeft ervoor gekozen om de Opdracht aan te besteden door middel van een Europese niet-openbare procedure.
De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de inschrijvingsfase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen een aanmelding mag indienen.

Bron: Tenderned woensdag 20 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241583

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *