DJI zoekt tandartsinstrumenten – Aanbestedingsnieuws

DJI zoekt tandartsinstrumenten

Het Inkoop Uitvoeringscentrum DJI (IUC DJI) zoekt namens Dienst Justitiële Inrichtingen, hierna Aanbestedende dienst genoemd, een partner die zorg kan dragen voor de levering van tandartsinstrumenten en -verbruiksartikelen.
De geraamde waarde voor deze Opdracht is gebaseerd op de waarde van de bestellingen vanuit het verleden. Ook houdt dit bedrag rekening met de maximale contractduur. Tot slot is er rekening gehouden met een mogelijke prijsstijging aangezien er de afgelopen jaren geen indexatie heeft plaatsgevonden. Daarmee is de geraamde waarde voor deze opdracht vastgesteld op een bedrag van €850.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op het huidige verbruik en houdt rekening met een mogelijke kleine prijsstijging.

sesamopenu
Gelieve uw kluissluitiingen te spreiden
De maximale afname voor deze Opdracht is vastgesteld op 150% van de geraamde totaalafname. Dit komt uit op een bedrag van €1.275.000,-. De reden om voornoemd percentage te hanteren, is dat het vooraf lastig in te schatten is wat de daadwerkelijke behoefte en noodzaak is aan tandartsinstrumenten en – verbruiksartikelen. Desondanks is het voorzien hierin cruciaal. Dit met het oog op het kunnen uitvoeren van behandeling en het invulling kunnen geven aan pijnbestrijding. Een mogelijk uitgestelde behandeling kan een directe impact hebben op de veiligheid binnen een Locatie. Dit is meegewogen in het vaststellen van de maximale afname en het voorkomen van het onverhoopt vroegtijdig bereiken van de maximale waarde.
Bron: Tenderned, 1 februari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *