Nieuwe vri’s voor Helmond – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe vri’s voor Helmond

Soms springt de Vri op rood, soms staat de vri op wacht, in vergelijking met Almelo is het maar een dolle boel. Gemeente Helmond wil nieuwe verkeersregeltoestellen betrekken bij een kwalitatief hoogstaande leverancier en het onderhoud en de ketencoördinatie door dezelfde ondernemer op een consistente en eenduidige wijze te laten uitvoeren op basis van marktconforme tarieven.

De opdrachtgever van deze opdracht is gemeente Helmond, uitvoering is in handen van afdeling
Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR).

Bestaande Helmondse installaties zijn getuige het meegegeven overzicht van Siemens, Dynniq en Swarco. In 2012 en 2013 zijn er, als een van de eerste gemeenten bij een aantal kruispunten in de stad wachttijdvoorspellers
aangebracht aan verkeerslichten bij fietsoversteekplaatsen. Een wachttijdvoorspeller is een apparaat
dat door middel van oplichtende lampjes in een tijdbalk een indicatie geeft van de tijd die een fietser
maximaal moet wachten voordat het rode fietslicht groen wordt. Doel van het aanbrengen is het bevorderen van de verkeersveiligheid door het terugdringen van ‘door-rood-licht-rijden’ en serviceverlening aan het fietsverkeer.

Deze aanbesteding heeft tot doel het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor: 1. Het leveren en aanbrengen van nieuwe iVRI’s; 2. Preventief en correctief onderhoud; en 3. Ketencoördinatie iVRI’s

©Helmond 2024

De inschrijver dient met referenties aan te tonen over de volgende 2 kerncompetenties te beschikken: 1. Kunnen realiseren van iVRI’s o Realisatie van 10 iVRI’s bij één wegbeheerder. 2. Kunnen uitvoeren van preventief en correctief onderhoud o Preventief en correctief onderhouden van 10 iVRA’s bij één wegbeheerder.

Helmond hanteert gunnen op waarde waarbij de volgende fictieve kortingen voor kwaliteit kunnen worden behaald: G1: Duurzaamheid € 600.000,00 G2: Plan van aanpak kwaliteit tijdens de uitvoering € 2.100.000,00 G3: Innovatieplan € 1.500.000,00

Br0n: TenderNed, 4 februari 2024

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324947

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *