Links Noord-Holland wil stoppen met aanbesteding jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

Links Noord-Holland wil stoppen met aanbesteding jeugdzorg

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/sp-enkhuizen-stelt-vragen-aanbesteding-jeugdzorg-noord-holland/PvdA, GroenLinks, SP en de lokale progressieve partijen uit de 18 Noord-Hollandse gemeenten komen met een initiatiefvoorstel om te stoppen met de aanbesteding in de specialistische jeugdzorg. Zij laten zich in felle bewoordingen uit over het aanbesteden van opdrachten, zonder in te gaan op de nadelen van het door hun voorgestelde (en even onwenselijke) alternatief: quasi openhouse verdelen aan organisaties.

De bedoelingen zijn in elk geval allemaal goed:

“Kinderen zijn geen pak koffie! Het zijn kwetsbare mensen in onze samenleving die uitermate goede zorg verdienen. Evenals goede begeleiding voor ouders en verzorgers.  Specialistische jeugdzorg is een publieke taak en geen commerciële”. Na de zomer willen de partijen met een breed gedragen voorstel komen. In plaats van aanbesteden pleiten de partijen voor een lumpsum financiering. Kwaliteit en continuïteit voor deze kwetsbare kinderen staat centraal. We vinden het van groot belang dat we investeren in een duurzame relatie met een zorgaanbieder die een goed werk- en leefklimaat organiseert voor zowel kinderen en medewerkers. We maken een vergelijking met de gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheidsregio en de GGD waar je een langere samenwerkingsrelatie met elkaar hebt, op basis van dienstverleningsovereenkomsten.

Quasi inhouse dus. Als aparte welzijnsdienst.Dat kan wel. Ervan uitgaande dat er geen parasitair gedrag is bij degene die de

©Splitshire 2014, Bron Pixabay

dienst moet uitvoeren, zoals het zorggeld voor vrouwenopvang dat opging aan casinobezoek. Maar dat vereist dus enige kennis in je organisatie van de specifieke dienst ten bate van prestatiegerichte aansturing. Bovendien is dat populairder dan ooit. Bij schoonmaken, zelfs, terwijl er prima schoonmaakbedrijven zijn en daar nu juist wel een markt in te behalen was.En het kost een boel. Want de specialisten die je als dienst toch weer moet inkopen, zien dan hun kans schoon om de prijs flink op te schroeven.

Omdat aanbesteden (inkopen op de vrije markt) zo onmogelijk is, krijg je een steeds grotere Quasi-overheid, waarin iedereen quasi-ambtenaar moet zijn.Uiteindelijk eindig je met een Quasi-economie waarin Quasi inhouse journalisten Rijkswaterstaat interviewen voor de Quasi-lezers.Met quasi-bosbeheer, dat quasi bomen plant. en quasi-jeugdzorg. Hoera, 0% ambtenaren. Helaas: 100% quasi-ambtenaren. Je kan het ook een quasi-vrije markt noemen, net zoals je onze Minister-President dan ook een quasi-trotskist kan noemen, want er is weinig vrij en markt meer aan. Nou goed, met jeugdzorg, van alle taken op de wereld, is ook dat ook niet zo erg. Maar….

Maar in wezen, had Noord-Holland dat dus al. Quasi Inhouse jeugdzorg…. van Transferium. En toen begon je om onduidelijke redenen Transferium te privatiseren zodat het op de markt via een aanbesteding kon optreden, al was dat gekunsteld, om dan vervolgens een ander te kiezen. Waarom Horizon? Was Transferium niet goed genoeg? En als dat zo is, waarom verwijst de rechter daar nog steeds naar door?

Het is niet dat we dat nooit eerder hebben gezien. Het probleem is dat we nooit te horen krijgen waar dit allemaal in vredesnaam voor nodig is.Omdat al die journalisten quasi-inbesteed zijn, natuurlijk. Onze inschatting is de prijs van zorgspecialisten naar beneden forceren door aan te besteden en opnieuw in dienst te nemen via een andere leverancier. Dat dat zo werkt met journalisten omdat die zo weinig verdienen en zo over zich heen laten lopen door zichzelf allemaal als quasi journalist te laten inhuren, omdat je als DNB bepaalt dat de landelijke dagbladen worden aanbesteed, wil niet zeggen dat, dat ook kan met je psychiater, die je dan inderdaad wel nodig hebt met al dat aanbesteden.

Zij hebben ook vragen naar de nieuwe leverancier.en over het niet monitoren van de werkzaamheden van Horizon.

Uit de krant hebben we vandaag moeten lezen waar al maandenlang onze zorg zit namelijk dat de nieuwe zorgaanbieder Horizon onvoldoende in staat is om zelf de Jeugdzorg plus zorg te bieden die ze onder hun hoede heeft. Samen bereidden we diverse moties voor over het niet aanbesteden van de jeugdzorg en het monitoren van de werkzaamheden van Horizon. In sommigen raden werden deze moties unaniem aangenomen, en in andere gemeenten was er klaarblijkelijk onvoldoende urgentie om dit te doen. Vandaag zullen we gezamenlijk de technische vragen indienen over de situatie bij Horizon.

Zie eerder:

Ook in Alkmaar protest tegen aanbesteden jeugdzorg

2 thoughts on “Links Noord-Holland wil stoppen met aanbesteding jeugdzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *