Kamp: twee verschillende opdrachten in Aanbesteding Zaakgericht Werken – Aanbestedingsnieuws

Kamp: twee verschillende opdrachten in Aanbesteding Zaakgericht Werken

Volgens Minister Kamp van Economische Zaken is bij de minicompetitie Zaakgericht werken sprake van twee verschillende opdrachten. Dat antwoordt hij op vragen van het kamerlid Gesthuizen over de “mislukte aanbesteding Zaakgericht Werken”. De opdracht die is uitgezet in de minicompetitie onder de Raamovereenkomst Applicatieontwikkeling DICTU is een andere dan de opdracht zoals uitgezet in de Europese aanbesteding.

De oorspronkelijke opdracht (die is ingetrokken) had als doel de ontwikkeling van een generieke ‘Zaakgericht Werken’ (ZGW)-dienst voor meerdere organisaties. De minicompetitie had als primair doel om één of twee partners te selecteren die samen met DICTU cloud-diensten (dus niet alleen de ZGW-dienst maar ook andersoortige diensten, zoals documentmanagement of financieel management) gaan ontwikkelen. Als eerste concrete diensten zijn in die minicompetitie, als onderdeel van de opdracht, de inrichting van een Zaakgericht Werken-dienst ten behoeve van Agentschap Telecom (AT) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opgenomen.
(Cursivering Redactie AN)

zaakgerichtwerkenDe twee aanbestedingen verschillen dus, omdat ze weliswaar allebei over Zaakgericht Werken gaan, maar de tweede aanbesteding ook nog voor andere clouddiensten kunnen gelden, zoals documentmanagement of financiëel management. Op de vraag of partijen de mogelijkheid kregen om de beslissing om een minicompetitie met dezelfde vraagstelling te houden aan te vechten, antwoordt Kamp ontwijkend: “De vraagstelling in de minicompetitie was een andere dan die in de Europese aanbesteding.”

De suggestie die Computable opwerpt is echter niet dat de opdrachten hetzelfde zijn. De aanschaf is hetzelfde, namelijk een systeem voor zaakgericht werken. Die aanschaf wordt achteraf, nadat meer inzage in de prijzen op de markt is verkregen via een Europese aanbesteding, onder een eerdere , grotere aanbesteding geschoven waar gunstiger voorwaarden voor de Dictu aan zitten. Als de ondernemers eerder bekend was, dat de voorwaarden voor levering niet onder de ZGW-aanbesteding maar de raamovereenkomst zouden zijn, hadden ze wellicht geen inzage in de prijs gegeven, of de kosten van de risico’s anders ingecalculeerd.

Volgens BIT zijn er in de Europese aanbesteding  geen duidelijke afspraken over het uiteindelijke aantal gebruikers waarop de prijs wordt gebaseerd. In de minicompetitie is dat er wel. Kamp: “Het uitgangspunt is gebleven dat het zaaksysteem wordt verrekend op basis van het gebruik. Bij de minicompetitie is in de uitvraag aan de partijen gevraagd conform dit model de kosten te specificeren. Daarmee wordt al in de uitvraag het risico van het verschil in afname verlegd naar de marktpartijen.”

Zie de ingetrokken opdracht:

13-03-2016 kennisgeving van de intrekking:
13-01-2015 Vooraankondiging
26-01-2015 Aankondiging van een opdracht

en de minicompetitie:

20-04-2015  Aankondiging

en de antwoorden van Minister Kamp:
Handelingen II 2016/17, Aanhangsel 494

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/14/beantwoording-kamervragen-over-de-aanbesteding-zaakgericht-werken-dictu

 

Zie eerder:

Aanbesteding zaaksysteem IGZ via turbogunning alsnog naar Atos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *