Knuffelen als nieuwe inkoopmethodiek – Aanbestedingsnieuws

Knuffelen als nieuwe inkoopmethodiek

Laatst geupdate op april 10, 2022 door redactie

“Hugo. Op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak. Voor een deel is het gelukt om goede samenwerking af te spreken. Voor een deel niet. Kan zijn dat dat ergens in het nieuws komt. Sywert heeft gezegd dat hij dat niet zou doen. Hou je op de hoogte.”  Met deze woorden werd de inkoop van de persoonlijke beschermingsmiddelen van Sywert van der Lienden beslecht. Pvv-partijleider Wilders noemt het op Twitter “zo ziet corruptie er dus uit”, al is het nog juridisch haarkloven wat de Europese Unie nou had toegelaten aan onderhandse gunningen, dat dit onwenselijk beleid is, waarbij de burger niet voorop stond, is hoe dan ook een uitgemaakte zaak.

Moet dit knuffelen tot voorbeeld strekken voor het “professioneel opdrachtgeverschap” adagium waarmee het inkopen wordt vormgegeven? Daarenboven committeert het VWS zich aanvankelijk aan 100.000 mondkapjes, waarna het zonder duidelijke noodzaak wordt opgehoogd naar 40 miljoen en zelfs 120 miljoen met als enige opmerking over de noodzaak van Sywert dat dit nodig is om de leveranciersrelatie te koesteren.

Het knuffelen is ook de meeste meer main stream media het meest blijven hangen.
De dagtaak van knuffelen met Sywert: wat appte wie rond de mondkapjesdeal? | NOS

App-gesprekken De Jonge: ‘Hugo. Op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert’ | Panorama

Is knuffelen de nieuwe post-corona inkoopmethode? We kunnen er nu niet meer omheen blijven lopen toch iets over de aanschaf van 40 miljoen aan niet-werkende pmb aan te schaffen, te zeggen. Uit de printscreens die ons opvielen in de resultaten van de WOB, bleek dat het Inkoopteam VWS bij de mondkapjesdeal in het geheel niet betrokken werd. Wie koopt er dan in?

De Minister handelt dus op samenspraak van een topambtenaar en een politiek adviseur op eigen houtje, zonder enig idee te hebben van nut of noodzaak of omvang. Omwille van de snelheid. Haastige spoed gaat kennelijk zelden goed. Dit op zich is al onwenselijk. Laten we het maar even plastisch formuleren, als je in je broek gepoept hebt, heb je een nieuwe broek nodig. Maar niet elke broek. Dus niet een broek in een veel te kleine maat. Want dan héb je er nog niks aan en zit je je geld weg te gooien. Spoed is misschien een reden om snel te handelen. Het is geen reden om je ogen compleet te sluiten voor alle valse trucs waar de ondernemers je proberen toe te verleiden.

Staatssteun

Hoe zit het precies bij inkopen met Spoed?  De EU kwam met een speciaal op de corona situatie gemaakte richtlijn waarmee gelet op dwingende spoed door overheden staatssteun kon worden verstrekt. Ook dat komt helemaal niet ter sprake bij het Ministerie van VWS in de gesprekken met de Minister. Onder welke titel is geen onderwerp. Staatssteun is dus niet zomaar subsidie. Van belang is om in herinnering te houden dat de flexibilisering van de staatssteun in april 2020 met name toezag op het beschermen van bedrijven in toerisme en de luchtvaart en het tegengaan van economische gevolgen  van crises met externe factoren zoals de kredietcrisis of Trumps Travel Ban. In de cryptotaal van de EU in deze richtlijn is dat om een totale ineenstorting van de economie tegen te gaan als gevolg van complete vraaguitval, mogen bedrijven met maximaal €800.000 worden gesteund. Dat lijkt veel, maar is uiteindelijk een druppel op de gloeiende plaat, voor ondernemers die hun personeel normaliter uit de nu weggevallen omzet bekostigen. Voor al die arme hoteliers die personeel moeten bekostigen van een 100% omzet naar ineens 0% omzet en nog jaren aan die contracten vast zitten. Die gaan niet zomaar het schip in maar het schip in met een op zich goed lopend bedrijf. Dat is niet omdat die bedrijven zielig zijn, maar om de economie op gang te helpen, werkgelegenheid in stand te laten, recessies niet te verergeren.

Staatssteun is dus bedoeld als redmiddel. Het gaat dus niet om staatssteun aan niet-noodlijdende bedrijven, die het ook op eigen houtje kunnen redden, bijvoorbeeld die die op het hoogtepunt van de varkenscyclus de spreekwoordelijke varkens leveren. Of mondmaskers ten tijde van een uit het blauwe hinein gevallen mondmaskerplicht. Die bedrijven hebben immers economisch gezien helemaal geen staatssteun nodig om het hoofd boven water te houden. Zie ook: EU Commissie flexibiliseert staatssteun regels om Corona – Aanbestedingsnieuws  Cruciaal aan de kaderregeling was dat de Staatssteunregels tot €800.000 vrij lieten staatssteun toe te kennen (en via de Commissie) en dus niet op zich de miljoenendeal van van der Lienden. EU: Staat mag tot 800.000 euro coronasteun geven aan ondernemingen in nood – CM Web Zelfs als sprake is van geoorloofde staatssteun, is het bedrag reusachtig. Dat kan dan niet via de algemene vrijstelling op basis van de corona 800.000.

Geld dat bedoeld was voor noodlijdende horeca, om hun te enabelen in hun rol als een van de belangrijkste werkgevers, belandt zo in de zakken van de ondernemers van Coolblue die met nauwelijks personeel, als ze geen mondmaskers verkopen, zich wel bezig houden met laptops verkopen of andere Chinese waar. Het zijn kleine beslissingen, met forse gevolgen voor de reëele economie, de werkgelegenheid in de horeca is hierdoor namelijk onderhavig aan een enorme onnodige recessie. En wie als horecapersoneel is ontslagen en op zoek moet naar een andere baan en in de ww belandt, heeft het stukken moeilijker het bestedingspatroon op peil te houden, zodat de inkomstenbronnen van onder meer horeca maar ook de hele economie nog verder opdrogen. Spaargeld dat niet kan worden uitgegeven aan iets leuks zoals een laptop bij Coolblue, maar moet worden uitgegeven aan lange termijn consumptiegoederen in discounters. Uiteindelijk zal niet Sywert maar wel Coolblue de negatieve gevolgen van zijn eigen lobby nog wel merken. Al die jonge mensen in de horeca hebben nauwelijks recht op WW en moeten dan weer gauw op zoek naar iets anders dat er niet meer is.

Marktfalen

De enige die heeft betoogd dat er sprake is van marktfalen, is Hulptroepen.NU. Hulptroepen.NU is een lobbygroep van marktpartijen die de kamerleden en de Minister hebben bestookt met informatie, die ook niet altijd klopt. Dat “marktfalen”-argument is een juridische reden waarbij staatssteun zou zijn geoorloofd. Dat is dus geen argument in het kader van de Aanbestedingswet, maar op basis van de Staatssteun-richtlijn die geïmplementeerd is in de Mededingingswet. Het is de private lobby van Hulptroepen.NU, een consortium dat is opgericht door Coolblue en het stempel bevat ook logo’s van de KLM, Randstad, Tu Delft, Flexport etc te doen om een order binnen te halen en elk juridisch obstakel daarbij weg te nemen. . Die hebben hun lobby naar de kamer gestuurd, compleet met een stroomschema van de mondmasker supply chain, op dag 1 in de fabriek, na een aanbetaling van 50% op weg naar de SGS inspectie, en op dag 6 al op transport naar Shanghai voor een deeltjestest op dag 8 (is vanuit de EU verplicht bij FFP te testen op de doorlating van deeltjes van 1 micron) en dan naar hier met de KLM.

(Edit: Maar laten we ervan uitgaan dat de mondkapjesdeal staatssteun was…)

Je zou verwachten dat er bij een dergelijke inkoop, een dergelijke controle op wordt gedaan door de inkopers van VWS, die zouden als het ware een check moeten doen bij hun collega’s van EZ bij de afdeling staatssteun, kan dit wel, een bedrag van €9 miljoen euro als staatssteun aanreiken? Daarop had er dan een analyse vanuit het Ministerie moeten plaatsvinden wat de relevante markt was voor mondmaskers, of sprake was van marktfalen. De dienst moet dan niet of niet voldoende worden aangeboden door de markt. Dit is een hele discussie op zich, waarbij het geen uitgemaakte zaak is of het aanbod toereikend is of niet. Inderdaad waren leveranciers soms uitverkocht. Maar onder meer Baudet bewees afdoende aanbiedingen te krijgen van mondmaskers, deze waren wel degelijk te krijgen, er waren honderden aanbiedingen en het meldpunt dat was geopend, verzamelde 11.000 aanbiedingen. Is het opzettelijk voorraden terughouden om te profiteren van een hogere prijs, is dat marktfalen? Het is in elk geval erg moeilijk je te beroepen op marktfalen en dat het niet door de markt geleverd wordt, als je zelf een excellijst hebt met 11.000 aanbiedingen, die in hetzelfde WOB-verzoek bekend is gemaakt.

Investeringen/Aanbestedingswet

Was staatssteun de enige manier waarop Europa te hulp schoot, neenee. Daarnaast was er vanaf april een regeling COM/2020/113  (inmiddels van kracht EUR-Lex – 32020R0460 – EN – EUR-Lex (europa.eu) ) dat enkele richtlijnen wil wijzigen No 1301/2013, No  1303/2013 en No 508/2014 teneinde de investeringen in de gezondheidszorg te mobiliseren. Die is door De Wijs van advocatenkantoor de Clerq aangegrepen voor een blog Aanbesteding overslaan vanwege COVID-19? – De Clercq – Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag – Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag waar we ook destijds al naar verwezen. Die merkt op dat de Europese Commissie aansluit bij bestaande mogelijkheden voor met spoed 1 op 1 gunnen, volgens de Aanbestedingswet. Dus je moet je ook volgens de lex specialis nog steeds aan de Aanbestedingswet houden, alleen nu aan de spoedbepaling. Het leek even heel mooi, maar het betekende vooral dat je door de EU Commissie werd gewezen op de Aanbestedingswet. Thanks for nothing dus, want die Aanbestedingswet hadden we al, de enige extra meerwaarde is dat “spoed” in de Aanbestedingswet ook voor Corona kan worden aangewend, overeenkomstig artikel 2:32 Aw dus. Wanneer is er spoed? Nooit, want in alles is door de aanbestedende diensten weleens voorzien.

We hebben voor de luie zoeker dit artikel artikel 2:32 van de Aanbestedingswet nog maar even opgesomd zoals het gisteren op wetten.nl – Regeling – Aanbestedingswet 2012 – BWBR0032203 (overheid.nl) stond. Zoals duidelijk is uit de apps, spelen deze of soortgelijke overwegingen over de rechtmatigheid van de inkoop niet alleen geen rol, er blijkt ook nergens uit waaruit de spoed bestaat, niet zomaar spoed, de spoed die strikt noodzakelijk is, niet kon worden voorzien en niet aan de aanbestedende dienst te wijten is. Er was in december 2019 al sprake van Covid19. Met Chinees Nieuwjaar brachten de Wuhan Chinezen het al naar Nederland als ze hier op vakantie waren. Maart 2020 was al laat. We zullen maar niet de discussie zonder einde aangaan over het griep karakter van de corona. Dat is namelijk ook helemaal niet nodig. Zelfs echte pandemieën zijn voorzien in de wet. De pandemie is als fenomeen op zich zelfs al zo ver voorzien dat er een bepaling over stond in Artikel III-278  van de Draft Constitution of the European Union uit 2004 die het nooit mocht schoppen tot Europese Grondwet in verband met het mislukte referendum.

Terug naar de staatsteun, waarbij dus waarschijnlijk geen sprake was van marktfalen en  het inkoopbedrag ook veel te hoog was om in aanmerking te komen voor staatssteun regelingen. Er is dus sprake van een inkoop. Dus de Aanbestedingswet is van toepassing. En dat is onderstreept door de Europese Commissie in hun aanvullende regulering.

Artikel 2.32 Aanbestedingswet:

 •1  De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen indien:
◦ a.bij toepassing van de openbare of niet-openbare procedure geen of geen geschikte inschrijvingen of geen of geen geschikte verzoeken tot deelneming zijn ingediend, de oorspronkelijke voorwaarden van de overheidsopdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en de Europese Commissie op haar verzoek een verslag van de oorspronkelijke procedure wordt overgelegd,
◦ b.de overheidsopdracht slechts door een bepaalde ondernemer kan worden verricht, omdat:
▪ 1°.de aanbesteding als doel heeft het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of een unieke artistieke prestatie,
▪ 2°.mededinging om technische redenen ontbreekt, of
▪ 3°.uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten, moeten worden beschermd en geen redelijk alternatief of substituut bestaat, of
◦ c.voor zover zulks strikt noodzakelijk is, ingeval de termijnen van de openbare procedure, de niet-openbare procedure of de mededingingsprocedure met onderhandeling wegens dwingende spoed niet in acht kunnen worden genomen als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien en niet aan de aanbestedende dienst zijn te wijten.
• 2Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt:
◦ a.een inschrijving ongeschikt geacht indien zij niet relevant is voor de overheidsopdracht, omdat zij, zonder ingrijpende wijzigingen, kennelijk niet voorziet in de in de aanbestedingsstukken omschreven behoeften en eisen van de aanbestedende dienst;
◦ b.een verzoek tot deelneming ongeschikt geacht indien de betrokken onderneming overeenkomstig artikel 2.86 of artikel 2.87 moet of kan worden uitgesloten of niet aan de door de aanbestedende dienst gestelde geschiktheidseisen voldoet.
• 3 Het eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3° is uitsluitend van toepassing indien er geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking van de voorwaarden van de aanbesteding.

Volgens de politiek adviseur van Hugo de Jonge is er kennelijk spoed, “Omwille van de snelheid gaan we gewoon maar door” , zegt hij in het onderstaande fragment. Door met het opzetten van een logistieke backbone tussen de KLM, de douane en Coolblue. Maar waarom is er dan zo veel snelheid nodig? Ja natuurlijk, omdat de marktpartijen snel geld willen verdienen. Maar waarom heeft de overheid zo’n haast? Wij halen het niet uit de stukken. Lagen de mensen zo dood op straat als dat we in de filmpjes van Reuters zagen? We hebben het niet gezien. Waarom hebben mensen accuut niet-werkende niet-medische mondmaskers nodig? Je kan er alle apps en mails op naslaan, nergens wordt de inkoopbehoefte geïnventariseerd. Alle stappen van de PIANOo metrokaart zijn overgeslagen en aan Fase 1: Voorbereiden opdracht | PIANOo – Expertisecentrum Aanbesteden van het inkoopproces is niet eens begonnen, laat staan dat er een inkoopstrategie is of dat is gekozen voor een officiele marktconsultatie. En dat, terwijl het Ministerie van EZ net vorige week zijn ambtenaren bezig hield met de week van het Beter Aanbesteden. Is dit nu professioneel opdrachtgeverschap waarvoor we net vorige week de week van het Beter Aanbesteden hadden? Ja wij bij Aanbestedingsnieuws vinden dat aanbesteden ook onuitvoerbaar, maar dat is toch niet volgens het kabinetsbeleid, dat tegen beter weten in blijft volhouden hoe belangrijk dat aanbesteden is voor een level playing field.

Spoed?

Is er sprake van dringende of zelfs dwingende spoed van artikel 2:32 Aanbestedingswet waarmee direct 1 op 1 kan worden gegund? Dat is hoe langer we erover nadenken niet aan te nemen op basis van de stukken. Mondmaskers hebben geen toegevoegde waarde, het RIVM zei datonder meer bij monde van Van Dissel en De Jonge nog in de zomer van 2020 zelf. Als je zelf al toegeeft dat die maskers niet werken, dan is er geen dwingende spoed bij. Het klinkt als een Lambik-grap uit een Suske & Wiske. “Ik heb een dodelijke ziekte …. snel … geef me een niet-werkend mondmasker, ok nee doe er maar 120 miljoen om de relaties met de leveranciers goed te houden”.

Hier zijn het 40 mln mondkapjes

Blijkens Whatsapps van Hugo de Jonge op 13 en 14 april aan zijn ambtenaren, zit het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ook al helemaal niet te wachten op een mondkapjes deal met Sywert, aanvullend op wat zij zelf al geregeld hadden. Maar er blijkt ook nog eens uit dat noch Hugo, nog enig ander in de apps in overweging neemt ten tijde van de beslissing, of die mondmaskers wel werken en hoe tegen wat, laat staan of sprake is van duurzaamheid of social return. Tegelijk heeft Coolblue een website gemaakt om een complete mondkapjes supply chain te verkopen, die wel weer wordt gesignaleerd in de apps door de ambtenaren. Er komt informatie binnen maar het is alleen de informatie die men ook wil horen. Overwegingen die van EZ standaard moeten worden meegenomen bij een inkoop volgens het 3fasige inkoopproces, spelen geen enkele rol.

Uit de apps rijst bij ons het beeld van een losgeslagen top van het Ministerie, die in april 2020 alle feeling met zowel realiteit over het nut van persoonlijke beschermingsmiddelen kwijt is, en daar ook helemaal niet mee bezig is, alleen nog bezig is met de logistiek, maar ook de organisatie daardoor niet met zich mee krijgt en niet actief zoekt naar weerklank of dwarsliggers. De inkoopbehoefte wordt niet geïnventariseerd maar aangenomen en blijft overeind, ook al komt de hemel naar beneden. Sterker nog, men overbiedt zichzelf. Uit dadendrang? De Minister zelf lijkt met zijn opmerking zich graag te laten regisseren meer een speelbal van de verkopers.

Het clubje rond de Minister beslist over inkopen en dat kan feitenvrij, op eigen belangen, op basis van niets dan emoties. De Aanbestedingswet staat er ook al niet aan in de weg. Alle beleidstips die door EZ zijn uitgedragen om inkoop te professionaliseren zijn in de wind geslagen. Kopen kopen kopen. Hoeveel hebben we er nodig? Dat maakt niet uit, 100.000 oh ze kunnen 40 miljoen leveren. Of op de langere termijn 120 miljoen. Hamstereeeen.  Het gehamster van het Ministerie heeft een onwenselijk voorbeeld-effect naar de bevolking, juist in de ontstane situatie.

In een ongebruikelijke maar tenminste ook door Aanbestedingsnieuws wel gewaardeerde brief aan kamervoorzitter Helder geeft Minister de Jonge zelf aan vanuit zijn andere functie op het andere Departement waar hij nu werkt, te weten Volkshuisvesting, helemaal geen rol te hebben gespeeld bij inkoopdeals. Maar waarom vraagt hij dan om te gaan Knuffelen met Sywert?

Zoals gesteld in de beantwoording van de Kamervragen door de toenmalig minister voor Medische Zorg van 1 juni 2021 zijn alle aanbiedingen voor PBM onder verantwoordelijkheid van de minister voor Medische Zorg in behandeling genomen. De Jonge: “Ik heb daarin als toenmalig minister van VWS geen verantwoordelijkheid gedragen en geen betrokkenheid gehad bij onderhandelingen of besluitvorming ten aanzien van de deal met dhr. Van
Lienden of welke andere deal dan ook.”

Richtsnoer Spoedbestellingen

Dat waren dan de Regelingen, daarnaast doet de Commissie nog mededelingen over zijn eigen beleid en dat gaat dan soms in de vorm van een “Richtsnoer”, een in het Engels genoemde Guidance die is geissued in een Communication. Specifiek voor de Corona-situatie had de Europese Commissie, de tak van het aanbesteden ook richtsnoeren opgesteld, de zogeheten Richtsnoeren spoedbestellingen. De Europese Unie stak de Richtsnoeren spoedbestellingen in dat er wel op zich spoed was bij alle bestellingen waar ziekenhuizen behoefte aan hadden.  En daardoor is het niet op voorhand uit te sluiten dat de bestelling tenminste juridisch gezien gewoon onderhands bij Sywert van der Lienden geplaatst had kunnen worden. Dat valt op te merken. Wel zegt de Commissie in de genoemde Richtsnoeren, onder 1, op de eerste pagina dat daarvoor vereist is dat deze ondernemer de enige is die de vereiste levering binnen de door de dwingende spoed veroorzaakte technische beperkingen en termijn kan uitvoeren. Als er al sprake is van dwingende spoed in het geval van de niet-werkende mondmaskers, omdat de Commissie dit kennelijk -concluderend op basis van deze richtsnoeren-  snel aanneemt, dan kun je nog niet zomaar uitleggen dat er sprake is van dat Sywert van der Lienden de enige was die dit kon leveren.

Overheidsinkopers hebben verschillende opties:
— ten eerste kunnen zij in dringende gevallen gebruikmaken van mogelijkheden om de openbare of niet-openbare
procedures te versnellen door de termijnen aanzienlijk te verkorten;
— indien die flexibiliteit niet volstaat, kan een procedure van gunning door onderhandelingen zonder
bekendmaking worden overwogen. Uiteindelijk kan zelfs een rechtstreekse gunning aan een vooraf
geselecteerde ondernemer worden toegestaan, op voorwaarde dat die ondernemer de enige is die de vereiste levering binnen de door de dwingende spoed veroorzaakte technische beperkingen en termijn kan uitvoeren;
overheidsinkopers zouden bovendien moeten overwegen om alternatieve oplossingen te zoeken en de markt in
te schakelen.
Richtsnoeren Spoedbestellingen EU, CI2020108NL.01000101.xml (europa.eu) 2020/C 108 I/01

Maar zelfs als je dat zou weten te weerleggen, het dient de voorkeur te hebben dat dit op het Ministerie wordt beslist door de aangewezen inkoopteams en niet in onderonsjes van Ministers en hun assistenten met de markt. Inkopen is een vak, je moet sterk in je schoenen staan, kennis ook kunnen ophalen bij mensen waar je het totaal niet mee eens bent en die je misschien niet eens mag, en je moet al helemaal niet omhoog onderhandelen. En idealiter voor de belastingbetaler ook nog ontzettend integer zijn. Het komt van 2 partijen en vanuit de Minister komt alles vanuit 1 richting want die is civielrechtelijk je gelijke, staatsrechtelijk is hij de baas, als je hem tegen je hebt, krijg je nog een complete wet tegen je.

Doelmatig inkopen

Deze krant vond uit in april 2020 dat mondmaskers niet werken, aan de hand van de grootte van een virus. Niet echt wat je noemt hoogwaardige journalistiek, opzoeken wat de grootte is en kijken of het er dan door kan. Hoogstens werkt ffp3 een beetje. Je kon het namelijk ook zelf al bedenken aan de hand van je hand die je in je ogen smeert, dat een mondmasker als het al werkt, dan nog zeker niet werkt voor iedereen die weleens met zijn vingers in zijn ogen zit. Direct na publicatie vonden we nog films van dokters die door mondmaskers heen rookten en aan de hand daarvan bewezen dat uitgeblazen deeltjes zichtbaar (en dus flink groter) dan virussen ook niet worden tegengehouden. Het werd zelfs openlijk erkend met zo veel woorden door Jaap van Dissel, van het RIVM. Maar we hadden toch enige moeite ondernomen en hele hoorcolleges van prof. Steve Harrisson gevolgd om meer te weten over de grootte. Value for Taxpayers Money kun je de Sywert deal daardoor al hoe dan ook niet noemen. Dat de inkoop niet doelmatig is, maakt het sowieso een 40 miljoen weggegooide plasticjes. Dat is nog meer zonde dan die plastic kartonnen bekertjes. Daar kun je nog 1 keer doelmatig uit drinken.

Het inkopen van iets dat niet werkt, is hoe dan ook niet doelmatig en een ondoelmatige inkoop. En als het dan ook nog een aanschaf is van 40 miljoen stuks, zonder enige aanbesteding en als enige gunningsmethode “knuffelen”, terwijl er andere leveranciers zijn die de hoge prijs van dit geknuffel niet hadden gevraagd en ook spoedleveringen hadden kunnen doen, het ziet er prima facie ook niet rechtmatig uit. Geen van de argumenten voor de inkoop lijken te wijzen op de spoed van de mondmaksers, het gaat vooral om de leveranciersrelatie. Vaak lijkt het met aanbestedingen of het een keus is tussen doelmatig en rechtmatig inkopen. De Casus Sywert toont het maar weer eens duidelijk. Het is dus niet een keuze tussen die twee; je kan het ook allebei nalaten. Als er op dezelfde manier vaccins zijn ingekocht, belooft dat weinig goeds.

Beeldvorming

Ook als we ons best doen advocaat van de duivel te spelen, komen we er niet uit. Denk aan de arts in een sobere witte jas, welke jas op zichzelf ook niets bijdraagt aan de genezing van wie dan ook, het dan is om een psychologisch beeld te schapen van vertrouwen, van klinisch en hygiénisch, ook al is dat kennelijk onrealistisch . Wat is het nut van een samenleving in die beeldvorming angst aan te jagen, de economie op een slot te zetten om het dragen van een jas? De enige die daarbij is gebaat is de jasverkoper. En andere verkopers van angst-gerelateerde zaken. Aan persoonlijke beschermingsmiddelen die niet werken, waarom zou je dan kiezen voor alleen de reusachtige aanschaf van mondmaskers en niet voor de ook al niet functionele witte jas? En dat is dan nog maar het begin. Waarom niet een hoofdkapje met een rood kruis. Of speelgoed Ehbo-setjes van de Kruidvat. Of geneeskrachtige amuletten. Van amber. U weet wel, amber, van de Amber Alert en de burgernet meldingen zonder foto, het eigenlijke Aanbestedingsnieuws.

Er valt veel over te zeggen, voor nu wil Aanbestedingsnieuws graag wijzen naar de belangrijkste bronnen van informatie met betrekking tot het WOB-onderzoek.

Tip, je kan de mondmaskers nog gebruiken om een bekertje van PLA-karton mee vast te houden als de thee te heet is. Mensen pakken dan vaak een 2e bekertje. Zo heb je het dan toch geupcycled en een tweede bekertje uitgespaard.

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/

Kamer debatteert over mondkapjesdeal | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijbehorende stukken

 

Zie ook:

 

Volg het kamerdebat op donderdag 7 april vanaf 10.16 uur via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

En bijbehorende printscreens die ons opvielen waaruit bleek dat de Inkoopteam VWS bij de mondkapjesdeal in het geheel niet betrokken werd. Omwille van de snelheid. Haastige spoed gaat kennelijk zelden goed.

 

©Rijksoverheid 2022
Hier waren het nog 100.000 mondkapjes ©Rijksoverheid 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de apps zijn er relevante mails uit het Wob-verzoek doorgespit, onder meer door Wouter Aukema, Marcel van de Vegt

3 thoughts on “Knuffelen als nieuwe inkoopmethodiek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *