Aanbesteding beveiliging Schiphol: wel de lusten – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding beveiliging Schiphol: wel de lusten

Ondernemers weten natuurlijk wel, die hoeven we dit niet uit te leggen, dat de overheid als puntje bij paaltje komt, op zijn strepen staat en het contract naar de letter uitgevoerd wil hebben. Dat hoeft natuurlijk niet. En dat hangt ook een beetje af van de volwassenheid van de aanbestedende organisatie. Als je je relaties goed wil relatiemanagen, laat je ze niet vallen als een baksteen als er ineens een onverwachte situatie opduikt. Wat nu als het omgekeerd is. Als je een contract hebt afgesloten voor 3 jaar om elk kwartier met bussen te rijden en er ineens nergens meer reizigers te bekennen zijn? In zo’n situatie verkeren ondernemers nu ook op Schiphol. Pacta nu ineens weer niet servanda?

Voor ons gewone stervelingen is het natuurlijk zo dat als je een contract afsluit, dat dat dan geldt voor de contractduur. Heeft de staat zich beroepen op overmacht en het contract nu eerder opengebroken? Komt het zijn oorspronkelijke contract gewoon niet na? Was de overheid helderziend dat er precies nu wordt aanbesteed? Wij snappen er ook niets van en de vragen van D66 roepen bij ons alleen maar meer vragen op. Hoe zit het met de andere bedrijven die door Schiphol worden ingehuurd. We schreven al eerder dat de FNV actie wilde voeren over de bagagehandling?

D66 heeft een flinke lijst terechte vragen gesteld over de aanbestedingsregels en werkzaamheden. Daaruit valt op te maken dat inderdaad het risico van de terugloop van opdrachten inderdaad volledig bij de beveiligingsbedrijven wordt geparkeerd, en niet bij het overheids”bedrijf” Schiphol, waarin de Staat der Nederlanden 69,99% van de aandelen heeft. Waar is dat ondernemersrisico van Schiphol dan?

 

2021Z03441

(ingezonden 19 februari 2021)

Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werkzaamheden onder Europese aanbestedingsregels bij Schiphol.

 1. Klopt het dat de beveiliging op Schiphol voor ten minste vier jaar wordt aanbesteed en er per december 2020 van aanbieder is gewisseld? 1)

 2. Klopt het dat de werkzaamheden bij Schiphol op het gebied van beveiliging sterk zijn teruggelopen door de coronacrisis?

 3. Wanneer hebben de partijen zich in moeten schrijven voor deze aanbesteding en hoeveel tijd hebben zij om voldoende mensen te werven als de aanbesteding wordt gegund?

 4. Klopt het dat het risico voor de teruglopende vraag naar beveiligingsdiensten nu volledig wordt neergelegd bij deze beveiligingsbedrijven?

 5. Vindt u de teruglopende vraag horen bij regulier bedrijfsrisico als de aanbesteding van deze diensten al voor de start van de coronacrisis rond was?

 6. Klopt het dat deze beveiligingsbedrijven dan geen gebruik kunnen maken van de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor hun personeel, omdat er geen goede vergelijking te maken is met het voorgaande jaar?

 7. Zou Schiphol voor het minder gebruikmaken van de beveiligingsdiensten wel van de NOW gebruik kunnen maken?

 8. Zou het mogelijk zijn om bedrijven met zulke grote nieuwe aanbestedingen aan te merken als “startend” en zo wel in aanmerking te laten komen voor de NOW?

 9. Vormt het niet (gedeeltelijk) doorbetalen van de beveiliging niet een risico op termijn voor Schiphol, aangezien de tekorten in de beveiliging groot zijn? 2)

 10. Deelt u de mening dat Schiphol hier verantwoordelijkheid zou moeten nemen, zeker gezien het feit dat het een staatsdeelneming betreft?

 1. Website Schiphol, 7 september 2020, ‘Definitieve gunning laatste percelen beveiligingsdiensten 2020’ (https://nieuws.schiphol.nl/definitieve-gunning-laatste-percelen-beveiligingsdiensten-2020/)
 2. Website UWV, 30 januari 2020, ‘Volop werk in de beveiliging, maar weinig mensen beschikbaar’ (https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2020/volop-werk-in-de-beveiliging-maar-weinig-mensen-beschikbaar.aspx)

Bron: Aanhangsel Handelingen, 2021Z03441, 18 december 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *