Marktconsultatie scanoplossing parkeervoorzieningen Veendendaal – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie scanoplossing parkeervoorzieningen Veendendaal

De gemeente Veenendaal laat op dit moment de controle en handhaving van haar gereguleerde parkeerplaatsen langs de openbare weg verzorgen door een marktpartij. De controle en handhaving wordt op dit moment op de traditionele wijze, met de inzet van BOA’s, verzorgd. Met de introductie van het digitaal handhaven in de loop van 2021 zal aan deze werkwijze een einde komen. Op dit moment ziet het er naar uit dat de gemeentelijke organisatie zelf de regie en uitvoering van alle met de controle en handhaving verbonden taken met gebruik van verschillende systemen zal gaan verzorgen.

De gemeente wenst zich te oriënteren op de wijze waarop zij zo optimaal mogelijk met digitale handhaving om kan gaan. In dit kader nodigt de gemeente marktpartijen uit voor deelname aan een marktconsultatie waarin de marktpartijen gevraagd wordt hun visie te geven op de levering en het onderhoud van een digitale scanoplossing waarbij verdere fysieke opvolging op locatie overbodig is. Hiervoor zijn enkele vragen door de gemeente geformuleerd  welke zij u verzoeken te beantwoorden, u vindt de vragen bij de consultatiedocumenten op Tenderned, zie link onder dit artikel.

Deze marktconsultatie maakt géén onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure. Deelname aan de marktconsultatie is vrijwillig en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor de uitkomst van de aanbestedingsprocedure die daarna eventueel volgt. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven. De partijen die meedoen aan de marktconsultatie kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie. De gemeente Veenendaal behoudt zich het recht voor om:
1. De planning zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen;
2. De marktconsultatie en daaropvolgende eventuele aanbesteding op een andere wijze uit te voeren dan in dit document beschreven is;
3. het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk te staken.

Dinsdag 23 maart of woensdag 24 maart 2021 heeft de gemeente Veenendaal gereserveerd voor het ontvangen van toelichting op de beantwoording van de marktconsultatievragen. In verband met de beschikbare tijd zullen maximaal 4 partijen worden uitgenodigd voor het geven van een presentatie/toelichting (max 1,5 uur) waarin u meer in gaat op de argumenten/motivatie van uw beantwoording. Het is aan de gemeente Veenendaal om de keuze te maken voor de partijen
voor deze toelichting. Zodra de gemeente Veenendaal de keuze heeft gemaakt worden de uit te nodigen partijen hierover bericht. De presentatie vindt fysiek plaats in het gemeentehuis van de gemeente Veenendaal Raadhuisplein 1, Veenendaal.
In verband met de huidige Covid-19 situatie wordt het totaal aantal personen per delegatie op maximaal 2 gesteld. De delegatie dient zich aan de geldende maatregelen te houden. De volgende tijdslots zijn gereserveerd op 23 of 24 maart 2021:
8:30 – 10:00 uur;
10:30 – 12:00 uur;
13.00 – 14:30 uur;
15:00 – 16:30 uur;
De gemeente zal op woensdag 17 maart 2021 de uit te nodigen partijen informeren.

Bron: Tenderned 21 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220148

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *