Keolis OV-concessie ingetrokken – Aanbestedingsnieuws

Keolis OV-concessie ingetrokken

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het voornemen om de ov-concessie IJssel-Vecht in te trekken. Dat berichtten de provincies in een gezamenlijk persbericht van 7 juli. De belangrijkste motivatie die daarvoor is opgegeven, is integriteit. Opzettelijk onjuiste informatie verstrekken, moet niet beloond worden,  zo stelt het persbericht.

De aanbesteding gaat om vervoersconcessies met consequenties voor de leveranciers van bussen, die door de concessiehouder moeten worden ingekocht. De busleverancier is dus “onderaannemer” (in de zin van subcontractor) bij de partij. Blijkens een protesterend gepruttel is niet alleen een Chinese leverancier partij bij de voorgenomen aanbesteding, er is ook een Nederlands/Chinese leverancier bij betrokken.

Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. Het voorgenomen besluit heeft grote gevolgen voor de provincies en voor Keolis. De provincies geven aan dat vals spel niet kan. Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes waar niet aan getornd mag worden.

De concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden Overijssel vanaf 13 december 2020, voor Lelystad per 4 september 2021 en voor IJsselmond vanaf 10 december 2023. De reiziger staat voor de provincies voorop en moet erop kunnen rekenen dat de bus blijft rijden. Daarom werken de  provincies hard aan noodmaatregelen om het busvervoer vanaf december te laten doorgaan. Hoe dit er precies uit gaat zien onderzoeken de provincies nu.

Het definitieve besluit of de gunning wordt ingetrokken wordt eind juli genomen. Keolis heeft nu de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit. Het intrekken van de gunning IJssel-Vecht aan Keolis is vooralsnog de enige maatregel. Het voorgenomen besluit om de gunning in te trekken levert op dit moment geen belemmeringen op voor andere lopende concessies met Keolis.”

Afgelopen 30 juni berichtte busleverancier Ginaf van geen kwaad bewust te zijn met betrekking tot de levering van bussen aan Keolis, en zich zorgen te maken over een stigma op het Chinese financieringsstempel op het verder Nederlandse bedrijf. Ginaf leverde buurtbussen voor een klein onderdeel van de tender.

In de afgelopen weken is GINAF Trucks Nederland B.V. genoemd in verband met onregelmatigheden
bij de inschrijving van Keolis voor de aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie in de IJsselVechtregio. GINAF kan zich daarin niet vinden.
We zijn ervan overtuigd naar eer en geweten te hebben gehandeld en te handelen. Niet voor niets
rekenen wij betrouwbaarheid tot één van onze kernwaarden. Daarnaast zijn wij onder andere ISO
9001-gecertificeerd, wat wil zeggen dat we aangetoond hebben consistent producten en diensten te
leveren welke voldoen aan de eisen van onze klanten en regelgeving.
Keolis heeft de aanbesteding gewonnen. GINAF zou betrokken worden als leverancier van de
ombouw van Volkswagen Crafters tot elektrisch aangedreven buurtbussen. Een order die erg goed
aansluit bij onze expertise als ontwikkelaar en producent van speciale transportoplossingen.
GINAF Trucks Nederland B.V. is een Nederlands bedrijf met een Chinese aandeelhouder. Het in 1948
opgerichte bedrijf is al meer dan veertig jaar gevestigd in Veenendaal. Alle ontwikkelings- en
productieactiviteiten worden in Veenendaal uitgevoerd. De opdracht voor Keolis betekent dan ook
niet alleen een welkome aanvulling op onze orderportefeuille, maar eveneens voor de
werkgelegenheid in de Nederlandse maakindustrie.

Civielrechtelijke knoop

Civielrechtelijk gezien staat valt de terugtrekking van de aanbesteding niet tegen te houden, door de contracteervrijheid. Al is het ook bedenkelijk of de afspraken tussen Keolis en de overheid ook een derde, de busleverancier kan worden tegengehouden. Het Nederlands contractenrecht kent namelijk geen derdenwerking. Het is dus niet zo dat Keolis er veel aan kan doen als de leverancier besluit tegen de concessie in te gaan. Keolis is dus niet bij machte om de voorwaarden uit de concessie bij de busleveranciers af te dwingen zonder wettelijke bepaling daartoe. Keolis had hoogstens uit de onderhandeling met de leverancier kunnen stappen.

Dat is dan niet het enige probleem waar Keolis mee te maken had gehad als het anders had gehandeld. Afbreken van de onderhandelingen is daarbij ook niet noodzakelijk zonder gevolg, gelet op het leerstuk van de precontractuele fase. Lange verhalen, waarmee we de inkoper niet willen vermoeien, lees het nog eens na bij bijvoorbeeld Barents en Krants onder vele anderen. Dat leerstuk had nu toch al zijn langste tijd gehad maar geeft nog maar eens aan hoe erg Keolis nu de gebeten hond is. En we weten allemaal wat China daarmee doet.

Macro-economische knoop

Macro-economisch gezien zijn er ook genoeg problemen te verwachten bij het uitstellen en afbreken van grote overheidscontracten. Talloze onderondercontractanten worden indirect benadeeld door de uitgestelde koop. Wie komt er nu koekjes brengen bij de koffie van de leveranciers van de busleverancier? Het multiplier-effect wordt zo een multi-divider-effect. Een leverancier moet dit niet willen, geen leverancier moet dit willen , geen overheid moet dit willen. Daar gaat je werkgelegenheid voor de Nederlandse maakindustrie.

Haddden de gezamenlijke provincies dan de aanbesteding maar beter door laten lopen? Dat kan ook niet. Eerlijkheid afstraffen en uitgekomen leugens belonen, is zo ongeveer het domste wat je kan doen met leveranciers. Dan vraag je om bedot te worden. Dat is een klap in het gezicht van alle bonafide leveranciers. Het betekent dat eerlijke leveranciers weten dat ze je niets kunnen aansmeren want je prefereert de leugens en de deksel op je neus. En liegen kan iedereen.

Wat kiezen als je niet kan kiezen?

Damned if you do, damned if you don’t. Maar dat geldt inmiddels niet alleen voor alle betrokken leveranciers, het geldt ook voor de overheden. Speltheoretisch is dat dus het suboptimum waar je aan had kunnen ontkomen door van tevoren te overleggen in plaats van te werken met die verrotte aanbestedingen die intrinsiek niet kunnen werken. Zoals Aanbestedingsnieuws/3a3 Consultancy nog maar 10000000x gezegd heeft.

Laten we de dingen slechter maken, waarom niet? Een rate race naar de bodem, dat willen we toch allemaal? Als je niet kan kiezen en je moet toch kiezen, kies dan om een geit te slachten en niet je eerstgeborene. Hou dus op met die vreselijke aanbestedingen. Hou op, hou op. En als dat echt niet gaat vanaf je bescheiden inkoopbureautje, maak dan niet zulke grote tenders, met een behoorlijk afbreukrisico, mogelijk internationaal claimgedrag en enorme economische gevolgen.

Risicomanagement is niet alleen iets om leveranciers op te leggen maar om te verinnerlijken. Maar ja als je alles van te voren weet krijg je ook geen reis naar Parijs voor 2 personen voor een kwartje.

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/3a3-aanbestedingsregels-intrinsiek-onuitvoerbaar/
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/je-kan-niet-eerlijk-kiezen-13-redenen-waarom-aanbestedingsrecht-nooit-gaat-werken/|
Zomerspecial: speltheorie, tijd en inkoop
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/weekendspecial-aanbestedingsbeginselen-en-de-onzichtbare-hand/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *