Oost Gelre tendert bestemming voormalige slachterij – Aanbestedingsnieuws

Oost Gelre tendert bestemming voormalige slachterij

De gemeente Oost Gelre heeft enkele jaren geleden het terrein van de voormalige slachterij Vion aangekocht. Alle aanwezige fabrieksgebouwen zijn gesloopt, met uitzondering van het portiersgebouw. Dit gebouw, beter bekend als café Arink, is vanwege zijn bijzondere waarden bewaard gebleven.

Er waren al veel ideeën voor de slachterij, van bed & breakfast tot aan een toeristisch informatiepunt. Ook is Oost Gelre afgelopen jaar veelvuldig in gesprek geweest met potentiële initiatiefnemers. Om verschillende redenen hebben de initiatieven nog niet geleid tot een gewenst resultaat.

©Oost Gelre 2020

Dus besloot de gemeente om een aanbesteding uit te schrijven. De tender is open van 1 juli tot 30 augustus.

” Om een goede afweging te kunnen maken tussen de bestaande en wellicht nieuwe initiatieven, stellen we een tender open.”  (red AN: dus vanuit een beleidsbehoefte en niet vanuit een inkoopbehoefte? Hmm.

De tender is dus alleen hypothetisch. Met de volgende uitgangspunten:

Vanwege de cultuurhistorische waarden van het gebouw willen we het pand behouden. Het plan moet dus uitgaan van behoud van het gebouw. Vanuit een eerste verkenning is gekeken naar een conservering van het bestaande gebouw en het vergroten van de exploitatieruimte. Dit heeft geresulteerd in een eerste studie waarvan je de impressies(externe link) hier vindt. Zoals aangegeven is dit een suggestie; het is geen verplichte uitbreiding van het pand. Wel willen we de bestaande aanbouwen aan het karakteristieke gebouw slopen. Uitgangspunt is dat de gemeente het gebouw casco oplevert. Het gebouw blijft eigendom van de gemeente; de exploitant huurt het gebouw.

 

Dit betekent dat alleen tot gunning wordt overgegaan als:

  • het ingediende plan volgens oordeel van de gemeente voldoende kans van slagen heeft (haalbaarheid) én
  • het plan een toegevoegde waarde heeft voor Lievelde. De ingediende plannen worden wat betreft de toegevoegde waarde voor Lievelde ook besproken met Lievelds Belang.

Het plan wordt mede beoordeeld op de volgende onderdelen:

Onderdeel van het plan Weging Beoordeling op basis van kwaliteit
Invulling van het pand 50 punten Toegevoegde waarde voor Lievelde,

waaronder openbaar toilet

25 punten
    Verwerking food in het initiatief 15 punten
    Reason to travel naar deze locatie 10 punten
Plan van Aanpak 50 punten Haalbaalbaarheid van het initiatief.
En: is het langdurig te exploiteren?
30 punten
    Realistische planning 10 punten
    Pitch van het plan 10 punten

Aanbestedingsnieuws vond het allemaal prachtig, en er is ook een duidelijke klantrelatie, maar zag niet heel erg meer in wat dat nog met ondernemen te maken heeft. Eigenlijk weet je al dat je met je wilde plannen geen enkele kans maakt op het moment dat je hoort dat er zo kritisch met de inschrijvingen wordt omgegaan.

Mag je nu zelf een baan neerleggen voor een olifantenrace? Een open podium opbouwen voor amateurkunst? Een berg opspuiten ten bate van de wielrenvereniging? Nee de bestemming is al ingevuld, door een pact.

Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact is een onderzoek uitgevoerd naar een passende invulling voor de locatie. Hieruit is het thema fooddesign gekomen. Dit onderzoek houdt kort in dat onder het credo verleden, heden, toekomst, het thema food op een attractieve wijze toegankelijk wordt gemaakt. Dit is in een voorstel omschreven, dat een inspiratie kan zijn voor een invulling. Dit voorstel kan worden opgepakt door een toekomstige exploitant. Dit is niet noodzakelijk maar heeft wel onze voorkeur.

Zie hier verder dat pact, https://cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl/verbinden  Dat zijn we er eens op na gaan slaan en dat blijkt te zijn opgesteld door een food designer. Wat een toeval. Want dat willen ze dus ook net. Zul je ook altijd zien dat het een food designer is die de wedstrijd wint.

Toch wel wonderlijk, want er is natuurlijk sprake van het gelijkheidsbeginsel bij aanbestedingen. Als er een oncoloog tijd heeft om te reageren, zou er -bij wijze van spreken – een Early Research testlaboratorium voor kankercellen kunnen komen. Trekt ook heel veel toeristen… Maar ja, al die oncologen hebben geen tijd voor aanbestedingen.  Oh ja. Oost Gelre heeft het pand gekocht voor 4 ton in 2017. Toen was er al sprake van dat er een cafe zou komen en dus geen olifantenracebaan.

 

Zie ook: Oost-gelre, 1 juli 2020

https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/tender-lokaal-voor-verlof-lievelde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *