Kamerlid Agema dient motie in voor minimumprijzen WMO – Aanbestedingsnieuws

Kamerlid Agema dient motie in voor minimumprijzen WMO

Kamerlid Fleur Agema van de PVV heeft een motie ingediend, voor het wettelijk instellen van minimumprijzen, voor de WMO. Dat blijkt uit gisteren voorgestelde en vandaag gepubliceerde Kamerstukken II 2016/17, 34504, nr. 3. De tekst van de motie: “constaterende dat de zo bejubelde beleidsvrijheid van gemeenten tot nu toe in vele gevallen heeft geleid tot aanbestedingen onder de kostprijs; verzoekt de regering, de NZa opdracht te geven om minimumprijzen vast te stellen voor voorzieningen in de Wmo en deze als zodanig in de wet vast te leggen”

Het pleit voor minimuprijzen in de WMO is niet nieuw. Al in 2008 pleitte Fleur Agema van de PVV, samen met Rense Leijten van de SP, voor de invoering van minimumtarieven in de WMO

Mevrouw Agema stemt in met het pleidooi van de SP tegen de aanbesteding en voor het invoeren van minimumtarieven. Zij pleit voor het afschaffen van de alfahulpconstructie en vraagt om de heer Harmsen zijn vaste thuishulp terug te geven.

De SP zei in diezelfde beraadslaging in 2008:

Wij zien nu dat bijna twee jaar na invoering van de Wmo de schoonmaakbranche aan zet is in de sector die wij allen “zorg” noemen. Sterker nog, er zijn schoonmaakbedrijven die mij mailen en zeggen: maar mevrouw Leijten, u denkt toch niet dat wij inschrijven op zulke lage bedragen?; zelfs wij kunnen daar geen personeel voor in dienst nemen.

en verderop:

Nog even dit: 42% van het Wmo-panel van Actis – dat zijn in totaal 59 zorgaanbieders – geeft aan niet meer mee te willen doen in de aanbestedingen. 42% is bijna de helft. Als u nu zegt: ik wil eigenlijk niet dat er onder de kostprijs wordt aanbesteed, en bijna de helft van de thuiszorgorganisaties zegt het niet meer te willen doen, hoeveel is er dan nog nodig om de staatssecretaris te bewegen, maatregelen te nemen? Het lijkt mij toch evident dat zij als systeemverantwoordelijke en als uiteindelijk verantwoordelijke voor de Wet maatschappelijke ondersteuning ook kan ingrijpen. Dat is wat wij vanavond van haar vragen.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 34504, nr. 3
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-787540

Handelingen II, nr. 16, 28-10-2008
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20082009-1168-1179.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *