Kamerbrief Commissiemededeling EU inkoop vaccins – Aanbestedingsnieuws

Kamerbrief Commissiemededeling EU inkoop vaccins

Er is een kamerstuk verschenen over de inkoop van vaccins. De brief bevat een vertaling van de mededeling van de Europese Commissie. Een Mededeling van de Europese Commissie kan vergeleken worden met een kamerbrief, het bericht over beleidsvoornemens maar is niet een wettelijk kader. In de brief spreekt de Europese Commissie ook het voornemen uit voor het oprichten van een systeem om de vaccinatie voortgang te monitoren.

De brief vermeldt over de inkoop van vaccins onder meer:

Door de ontwikkeling van vaccins te ondersteunen, de productie ervan te stimuleren en de vaccins aan te kopen, is de EU er met haar vaccinstrategie in geslaagd de lidstaten van voldoende degelijke vaccins te voorzien. Door gebruik te maken van het
onderhandelingsgewicht van 27 lidstaten en 450 miljoen mensen kon de Europese Commissie 2,3 miljard doses aankopen en de breedste portefeuille van veilige COVID-19-vaccins ter wereld samenstellen.

De vaccinatie van de Europeanen is begonnen tijdens de Europese vaccinatiedagen, van 27 tot 29 december 2020. Sindsdien zijn er op basis van een op bevolkingsomvang gebaseerde verdeelsleutel meer dan 13 miljoen doses aan de lidstaten geleverd (12,25 miljoen door BioNTech-Pfizer en 850 000 door Moderna) en zijn er meer dan 5 miljoen vaccins toegediend in de EU.
Hoewel elke lidstaat volgens zijn eigen strategie vaccineert, is het belangrijk dat de vaccinatie-inspanningen in Europa in grote lijnen gesynchroniseerd verlopen – in het belang van zowel de gezondheid als de eengemaakte markt. In deze vroege fase wijzen de gegevens echter al op aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten wat betreft het percentage gevaccineerde personen (van meer dan 2 % tot minder dan 0,5 %). Hoewel het nog vroeg dag is, is het belangrijk de vooruitgang te volgen en daarom zullen de Commissie en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)1 een systeem opzetten om, met het oog op een snelle en efficiënte uitrol in alle lidstaten, toezicht te houden op de vooruitgang bij de inzet van vaccins.

Uit de brief blijkt dat de Europese Commissie vaccinatietargets heeft opgelegd en grootschalig inkopen heeft gedaan, zie onder meer de visual, die afkomstig is uit de brief. Dit is mogelijk doordat de EU Aanbestedingsregels in 2020 versoepeld zijn voor zorguitgaven, zie eerder op Aanbestedingsnieuws. De inkopen van de Europese Commissie hadden anders via een Europese Aanbesteding moeten worden ingekocht.

Zie eerder: EU Commissie flexibiliseert staatssteun regels om Corona en Uitgangspunten Corona Staatssteun

 

Vertaling EU COM 2021/35 final uit de kamerstukken en is ook te vinden als html via het officiële publicatiekanaal:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0035&from=ES

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *