Ingenieursdiensten Park 21 HLMR Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten Park 21 HLMR Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer werkt aan de ontwikkeling van PARK21: een park voor iedereen, met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning, groen en landbouw. Het park met een omvang van 1.000 hectare ligt tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en wordt een groot en gevarieerd parklandschap, openbaar toegankelijk voor publiek. Er is ruimte voor activiteiten bij de agrarische ondernemer, allerlei soorten sport en spel, cultuur, ontspanning, een recreatieplas, groen en weides, wandel- fiets- en skatepaden, horeca, evenementen en dagrecreatie. PARK21 wordt een park voor mensen uit Haarlemmermeer, de regio en verder.

Het doel is om het plangebied PARK21 van een (overwegend) agrarische functie naar een grootschalig  groen en recreatief parklandschap te ontwikkelen in de komende twintig jaar. Realisatie gebeurt ten dele traditioneel door de gemeente en voor een belangrijk deel in samenwerking met initiatiefnemers. De gemeente faciliteert, geeft kaders mee en nodigt initiatiefnemers uit om met concrete plannen te komen (organische gebiedsontwikkeling). Het is dus de bedoeling dat partijen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook realiseren. De gemeente geeft hierbij regels mee en zorgt voor goede begeleiding.

De te sluiten raamovereenkomst heeft betrekking op het leveren van landschapsontwerp en ingenieursdiensten ten behoeve van de realisatie van PARK21. De werkzaamheden richten zich op die kavels die de gemeente in ontwikkeling neemt.
Voor twee kavels is reeds een partij geselecteerd voor ontwerpdiensten en ingenieursdiensten. Deze werkzaamheden vallen in beginsel buiten de opdracht. Het betreft ontwerp tot en met VO voor het evenemententerrein. En ontwerp tot en met aanbesteding realisatie voor de locatie Groot Vennep. Fase 1 is reeds ontwikkeld en valt dus ook buiten de scope van deze
raamovereenkomst. Tot slot kan de brug over het spoor optioneel binnen de opdracht vallen, mits de gekozen partij ook een spoorse erkenning heeft. We overwegen dan op een later moment of ook deze opdracht verstrekt wordt aan de gekozen partij. Een spoorse erkenning vanuit ProRail is voor deze opdracht geen selectiecriterium.
De raamovereenkomst is bedoeld voor de werkzaamheden in alle vakgebieden.  De aanbestedende dienst verwacht dat de partij in staat is om de inventarisatie fase te begeleiden alsmede een SO, VO, DO tot TO/UO te maken. De directievoering en
het toezicht wordt verzorgd door Haarlemmermeers interne ingenieursbureau.

De aanbesteder volgt  een Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding plaats vindt in twee fasen. In de eerste fase zijn alle geïnteresseerde partijen  in de gelegenheid een verzoek tot deelneming in te dienen. Aan de hand van de selectieleidraad worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd. De geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om in de tweede fase een inschrijving te doen. De inschrijvingen zullen worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium economisch meest voordeling inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 2 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315297

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *