Heraanbesteding Waterbus Rotterdam – Drechtsteden – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding Waterbus Rotterdam – Drechtsteden

Foto: Waterbus.nl

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen zo snel mogelijk een heraanbesteding doen van het Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden (PoW). Een nieuw Programma van Eisen en bestek zal hiertoe op 19 november a.s. worden vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben dit donderdag jongstleden in een brief aan Provinciale Staten medegedeeld. Provinciale Staten bespreken het vervolgtraject voor de aanbesteding in de Statencommissie op 27 november.

De heraanbesteding is nodig omdat er bij de eerste aanbesteding géén inschrijvers waren. De provincie deed vervolgens een marktconsultatie. Hieruit bleek dat een uitvraag in de markt is neergelegd, waarin werd overvraagd gezien het beschikbare, gelijkblijvende budget. Zie ook:

Geen inschrijvingen: ‘nieuwe marktconsultaties’ waterbus en Nieuwe exploitant waterbuslijnen moet groei bewerkstelligen

Volgens Gedeputeerde Jeannette Baljeu: is de waterbus een succes, maar de dienst kan alleen blijven als ondernemers voldoende speelruimte hebben.  Een verhoging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage met ongeveer 700.000 euro en het omzetten van een aantal vervoerskundige eisen in wensen, moeten een succesvolle heraanbesteding mogelijk kunnen maken.

De eis tot het bedienen van Kinderdijk in de winter wordt omgezet in een wens. De toegestane maximale vaartijd Rotterdam – Dordrecht wordt verruimd van 60 naar 75 minuten, zodat inschrijvers hun dienstregeling efficiënter kunnen inregelen. En de eis voor minimaal oproepafhankelijke bediening van het traject Dordrecht – Sliedrecht wordt omgezet in een wens, gezien het huidige lage gebruik dat mede een gevolg is van de opwaardering van de MerwedeLingelijn. Voor het omzetten van elk van deze eisen in wensen geldt dat het desalniettemin door een inschrijver aanbieden ervan, gunstig zal worden beoordeeld in het gunningsmodel. Als uitkomst van de aanbesteding zouden deze wensen dus mogelijk alsnog kunnen worden gerealiseerd. Het contract zal daarnaast flexibiliteit bevatten zodat ook tijdens de contractduur kan worden ingespeeld op een zich ontwikkelende vraag op het traject Dordrecht – Sliedrecht, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsvervoer.

Naast dit alles is de oorspronkelijke contractperiode voor de heraanbesteding ingekort van 10 naar 8 jaar. Hiermee vervalt de verplichte transitie naar zero-emissie die zou gelden voor de laatste 2 jaar. Dit heeft te maken met de sterk wisselende geluiden over de technische mogelijkheden om met zero-emissie te kunnen varen. Een vervoerder die wel meteen vanaf de start van het contract wil gaan varen met een vloot die volledig zero-emissie is, kan wel direct een contract van 15 jaar krijgen. Het is nu aan de marktpartijen om te laten zien wat ze op dit gebied wel of niet kunnen leveren.

De nieuwe sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen wordt gesteld op maandag 27 januari 2020.

Bron: Provincie Zuid-Holland https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2019/heraanbesteding/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *