Geen inschrijvingen: ‘nieuwe marktconsultaties’ waterbus – Aanbestedingsnieuws

Geen inschrijvingen: ‘nieuwe marktconsultaties’ waterbus

De provincie Zuid-Holland wil op korte termijn starten met het consulteren van marktpartijen voor de Waterbus Rotterdam – Drechtsteden. Dit schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu afgelopen 1 oktober in een brief aan de Statenleden.

De deadline voor inschrijvingen voor de Waterbus verliep op 30 september. Er zijn echter geen inschrijvingen gedaan. Het huidige contract loopt in december 2021 af.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Het doel van de provincie blijft onverminderd om een vervoerder te contracteren, want het personenvervoer over water is een succes. Zo kunnen we bijvoorbeeld het wegennet ontlasten. Daarom inventariseren we hoe we binnen afzienbare tijd alsnog tot een goed resultaat kunnen komen. Dit doen we onder andere door  het consulteren van marktpartijen. Ik zie dan ook voldoende  aanknopingspunten.”

Zie ook het persbericht van Zuid-Holland.

In de begeleidende brief (1-10-2019 kenmerk DOS: 201 7-0006202) merkt Baljeu ook nog op:

De provincie gaat de komende periode, onder andere door middel van het consulteren van marktpartijen, inventariseren hoe binnen afzienbare tijd alsnog tot een geslaagd aanbestedingsresultaat kan worden gekomen. Zodra hier meer over bekend is, zal ik u daarover nader informeren.

Het doel van de provincie blijft onverminderd om een vervoerder te contracteren die na het verstrijken van het huidige contract vanaf december 2021 het personenvervoer over water gaat uitvoeren.

Aanbestedingsnieuws ruikt dan ook een gevalletje regeringsvliegtuig, 2.30 Aw. maar je weet t pas als je dat op papier ziet, er kunnen ooit nog hele rechtszaken tussenkomen. Zie ook:

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-procedures-3

1 thought on “Geen inschrijvingen: ‘nieuwe marktconsultaties’ waterbus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *