Renovatie radiologie LUMC – Aanbestedingsnieuws

Renovatie radiologie LUMC

Foto: LUMC

De Raad van Bestuur van het LUMC heeft de opdracht gegeven de mogelijkheid te verkennen tot vorming van de unilocatie Radiologie. De afdeling Radiologie bestaat uit Algemene Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking (LKEB), het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), het Gortercentrum en Interventional Molecular Imaging (IMI).

De afdeling werkt samen met diverse specialismen en onderzoekinstellingen binnen en buiten het LUMC, met andere Universitair Medische Centra en regionale ziekenhuizen. De afdeling Radiologie analyseert verschillende ziekteprocessen, en onderzoekt en behandelt patiënten van binnen en buiten de regio en maakt daarbij gebruik van beeldvormende technieken ten behoeve van; diagnostisch onderzoek, analyses van
ziektebeelden en behandeling op het gebied van: hoofd-hals, thorax, abdomen, skelet en extremiteiten.

De activiteiten zijn verdeeld over de 2e en 4e verdieping. De beelden worden gemaakt met behulp van röntgenstralen (conventioneel onderzoek en CT-scans), ultrageluid
(echografie), kernspinresonantie (MRI) of met behulp van radioactieve deeltjes (PETSPECT). Jaarlijks worden op verzoek van medisch specialisten binnen en buiten het LUMC (o.a. huisartsen uit de regio) circa 180.000 procedures uitgevoerd. Het LUMC is een van de
10 traumacentra in Nederland voor de opvang en behandeling van complexe ongeval patiënten. De afdeling heeft hierbij een taak in het snel diagnose stellen van trauma’s.

Bij de vorming van de unilocatie zal ruim 6.500m2 van het LUMC oppervlak, verdeeld over 2 verdiepingen met de daarbij horende technische ruimtes, gefaseerd gerenoveerd worden. Voor de patiënt houdt dat in dat al het onderzoek afgehandeld wordt op de 2e verdieping en de staf Radiologie gehuisvest wordt op de 3e verdieping. De behandelingen van patiënten loopt door tijdens de verbouwingen. De interventies gaan uiteindelijk plaatsvinden op de 4e verdieping, deze verbouwing maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden van deze aanbesteding.

Deze niet openbare aanbesteding betreft het uitvoeren van alle benodigde bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zoals beschreven in bestek “Renovatie Radiologie”. Dit bestek is momenteel nog niet beschikbaar en wordt in de gunningsfase aan de geselecteerde gegadigden ter beschikking gesteld. De werkzaamheden vinden met name plaats op de 2e en 3e verdieping van het LUMC.

Het LUMC streeft een doelmatige marktbenadering na. Om deze reden is het werk gesplitst in de volgende twee percelen:
Perceel 1:  Dit betreft de bouwkundige werkzaamheden + de coördinatie van het werk. De vaste inventaris maakt onderdeel uit van de leveringsomvang. Hieronder worden onder andere verstaan keukenblokken, koffiemeubels en werkbladen.
Perceel 2: Dit betreft de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken en de technische automatisering. De renovatie van deze afdeling vergt een nauwe afstemming tussen de disciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische automatisering. Het verder opsplitsen van het werk in meerdere percelen maakt dat coördinatie nodig is. Om een optimale samenwerking tussen de uitvoerende disciplines mogelijk te maken, wordt de markt in staat gesteld zelf – indien nodig – samenwerkingsverbanden aan te gaan, zodat de juiste voorwaarden geschapen zijn voor de beoogde doelmatigheid en efficiency.

Bron: Tenderned 15 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180661

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *