Handreiking voor Emissie Elders Bouwmaterieel verschenen. – Aanbestedingsnieuws

Handreiking voor Emissie Elders Bouwmaterieel verschenen.

De redactie van Aanbestedingsnieuws moest even tussen de regels door lezen om tussen alle name en projectgroepdropping door te snappen waar het nu over ging. Er is een Handreiking uitgereikt. De handreiking betreft de electrificatie van Bouwmateriëel. Het was al maanden oud maar nu mogen de belastingbetalers het ook lezen. Onze ambtenaren noemen die elektrificatie nu klaarblijkelijk ZEB, wat een afkorting van Zero Emissie Bouwmaterieel is. Zero emissie dat is dus Emissie Elders, bijvoorbeeld een bruinkoolcentrale in Tsjechie of een Kerncentrale van het type Tsernobyl in Doel of Mol.

Dat staat wat minder nadrukkelijk in de handreiking.

De handreiking werd uitgerekt door een Buyer Group, kennelijk de buyer group ZEB, Aanbestedingsnieuws schreef al eens over die buyer groups. Overheden bundelen met “buyer groups”; inkoopkracht Dat waren die groepen van duurzame opdrachtgevers waar ze bij PIANOo twee jaar naar aan het zoeken waren. PIANOo op zoek naar duurzame opdrachtgevers voor buyer groups In de Buyer Group ZEB zitten blijkens de stand van zaken april 2022 onder meer : Gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, Waterschap Rivierenland, Waterschap Zuiderzeeland, Gemeente Rotterdam, Provincie Noord-Holland, Bouwcirculair en Bouwend Nederland.

 “Publieke opdrachtgevers kunnen hiermee versneld emissieloos bouwmaterieel uitvragen bij aanbestedingen van GWW-projecten”,
Dik de Weger, voorzitter van de Buyer Group en programmamanager van het Transitiepad Wg-, Dijk- en Spoormaterieel (WDSM).

Zie ook:

©BAM 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *