PIANOo op zoek naar duurzame opdrachtgevers voor buyer groups – Aanbestedingsnieuws

PIANOo op zoek naar duurzame opdrachtgevers voor buyer groups

PIANOo heeft een ondersteuningstool voor opdrachtgevers met duurzame aanbestedingen. Publieke en eventueel private opdrachtgevers die op (korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren kunnen in buyer groups worden ondersteund bij de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie. De onderwerpen voor aanbestedingen zijn geselecteerd op basis van impact, draagvlak en opschaalbaarheid.

Voor de volgende 13 onderwerpen worden deze periode actief publieke opdrachtgevers benaderd: polymeren bij afvalwaterzuiveringen, circulaire nieuwbouw van scholen, circulaire renovatie van woningcorporatie woningen, ICT hardware en datacenters, circulair textiel, circulaire bouwmaterialen,

©Zaz 2020

houtbouw/houtrenovatie, circulaire nieuwbouw woningen, zero emissie bouwmaterieel, mobiliteit, CO2-arm beton, duurzame wegverharding en bebording.

Per buyer group wordt een secretaris aangesteld vanuit PIANOo of RWS en samen met verschillende publieke opdrachtgevers een plan van aanpak uitgewerkt. Met ondertekening van dit plan van aanpak gaat de buyer group formeel van start.

Heeft uw organisatie het voornemen binnen 2 jaar een van bovenstaande onderwerpen aan te besteden? Voor alle publieke opdrachtgevers is er ruimte om aan te sluiten bij een deel van deze groepen. Kijk op de website van PIANOo voor meer informatie per buyer group. U kunt uw interesse kenbaar maken met een e-mail aan buyergroups@pianoo.nl.

De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van IenW en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van BZK. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Bron: PIANOo, 15 april 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *