Meldplicht aanbestedingen en grote overnames Europese markt – Aanbestedingsnieuws

Meldplicht aanbestedingen en grote overnames Europese markt

Er komt een meldplicht voor én toezicht op grotere overnames en aanbestedingen op de Europese markt. Blijkt er na onderzoek sprake van daadwerkelijke concurrentieverstoring dan kan de Europese Commissie maatregelen nemen zoals sancties of besluiten dat de betreffende onderneming deze concurrentieverstoring moet terugdraaien.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben gisteren een politiek akkoord bereikt over de invoering van dezeCT. Nederland heeft in 2019 het initiatief genomen in Europa voor deze wetgeving, omdat een ongelijk speelveld een toenemend probleem vormt en zo Europese ondernemers belemmert in hun inkomsten en groeikansen.

©Zaz 2017

De definitieve EU-verordening (RFS) bevat drie elementen die de basis zijn om marktverstoring aan te pakken. Het gaat om een meldplicht voor subsidies bij overnames waarbij het over te nemen bedrijf een omzet boven een bepaalde drempelwaarde (500 miljoen euro) heeft en de directe of indirecte subsidie meer dan 50 miljoen euro bedraagt. Ook komt er een meldplicht voor subsidies bij inschrijving op een aanbesteding met een hoge geraamde waarde (meer dan 250 miljoen euro)

Tot slot krijgt de Europese Commissie de bevoegdheid om achteraf subsidies te onderzoeken in alle marktsituaties, ook bij overnames en aanbestedingen die niet boven de drempels uitkomen. Ook op het niet meewerken aan een dergelijk onderzoek en het verstrekken van vervalste informatie, staan boetes. Onderzoeken kunnen ook worden gedaan naar overheidssteun die in het verleden is verstrekt. Dat is positief, omdat de verstorende effecten van een subsidie soms pas later zichtbaar zijn. Ook kan een onderzoek worden gestart als het vermoeden bestaat dat, al dan niet bewust, niet aan de meldplicht is voldaan.

Voor buitenlandse subsidies op de import van (industriële) goederen, zoals grondstoffen of halfproducten, gelden al mondiale regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Een woordvoerder van Economische Zaken zegt hierover:

Daarom is het belangrijk dat deze beide sets met regels naadloos op elkaar aansluiten. Nederland blijft hier aandacht voor houden.

 

NDR:

De nieuwe regelgeving ziet toe op het aanpakken van “oneigenlijke overheidssteun”: zowel financieel als in de vorm van goederen of diensten. Wat is dan Oneigenlijk? Het bestaat uit 2 meldplichten en een onderzoeksbevoegdheid van de Europese Commissie en daar mist de richtlijn de nodige slagkracht om het werkelijke probleem ook op te lossen, Alleen melden en onderzoeken verandert nog niet veel.

Vooral niet omdat, als er nou iemand op de wereldvoedselmarkt marktverstorend bezig is met het verstrekken van subsidies, het de EU wel is. Dat wilde de EU ook juist vanwege het “nooit meer honger” principe van Sicco Mansholt. Die kreeg daar nog een standbeeld voor. In Roemenië. Een hoog Balk-in-Oog gehalte dus, bij deze analyse van een kabinet dat bij gebrek aan visie wel vaker handelt ongeacht de gevolgen. Er zijn altijd gevolgen. En die kunnen niet altijd gedragen worden. De rest van de wereld gunt zichzelf niet snel een beter level playing field en zo wordt opnieuw de race naar de bodem ingezet. Dat het juist Nederland is dat met zijn playing field onder nul meter NAP ligt, heeft nog geen belletje doen rinkelen?

De BRICS beker waar Poetin uit dronk tijdens de summit van had op het oog wel wat weg van een enorme Socratische gifbeker van opkomende landen die de prijs eenvoudiger dan Europese spruitjesboeren kunnen drukken doordat Brazilie en India en andere opkomende industrielanden geen last hebben van krankzinnige gedetaillleerde en continentaal gedragen gewasbeschermingsrichtlijnen. Daar kan allerlei rommel in zitten en het playing field kwaliteit is intrinsiek ongelijk en niet te dichten zonder technische regelgeving. Aanbestedingsnieuws heeft zelf aan den lijve ondervonden dat geïmporteerde thee aan wel erg weinig regelgeving hoeft te voldoen.

Het maakt nogal wat uit of je amandelen hebt uit Spanje ( valt onder de REACH-richtlijn zie: https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.045.372)  die al niet adequaat wordt nageleefd omdat de regeling te ingewikkeld is, of dat de amandelen komen uit Iran, dat zich schijnt te verlaten op de stoffenkennis van de profeet Mohammed. Alles heeft een prijs en soms is die hoe dan ook te hoog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *