Overheden bundelen met “buyer groups” inkoopkracht – Aanbestedingsnieuws

Overheden bundelen met “buyer groups” inkoopkracht

Rijk, IPO, VNG en UVW willen volgend jaar met andere publieke opdrachtgevers starten met 13 buyer groups. Daarmee zetten ze een volgende stap in het benutten van hun gezamenlijke inkoopkracht voor klimaatimpact. In buyer groups worden publieke en eventueel private opdrachtgevers die op (korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren, ondersteund. PIANOo en Rijkswaterstaat bieden deze ondersteuning in opdracht van de ministeries van BZK en IenW.

© Dean Moriarty 2016
Afbeelding van Dean Moriarty via Pixabay

De oprichting van de buyer groups is een logische opvolging van de Green Deal Circulair Inkopen en de Leernetwerken van 2018 en 2019 en bouwt voort op de inzichten van afgelopen jaar rondom CO2-beprijzing. Daar werd duidelijk dat er een grote wens was om samen concreet aan de slag te gaan. Nu wordt hier in 2020 met buyer groups invulling aangegeven voor de productcategorieën Bouw, GWW, Transport, Textiel en ICT.

Een buyer group wordt gevormd door opdrachtgevers die op korte termijn een concrete aanbesteding uitvoeren en door organisaties die daartoe voornemens zijn.De buyer groups zijn een aanvulling op het huidige pallet aan ondersteuning zoals de Green Deal Circulair Inkopen. Uniek is dat in de buyer groups deelnemers werken aan concrete inkooptrajecten en dat er gezamenlijk een signaal wordt afgegeven aan de markt. Er wordt dieper ingegaan op de inhoud en risico’s en kosten worden gedeeld.

De bedoeling is de buyer groups in mei 2020 met een officieel tekenmoment worden opgericht en in juni 2020 van start gaan.

Buyer groups duurzaamheid

De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van IenW en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van BZK. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Bron: Pianoo, 12 december 2019

1 thought on “Overheden bundelen met “buyer groups” inkoopkracht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *