Ontwerp en realisatie Twee skateparken Gilze-Rijen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie Twee skateparken Gilze-Rijen

Laatst geupdate op januari 29, 2024 door redactie

Deze opdracht omvat het ontwerpen en realiseren van een tweetal skatevoorzieningen in de gemeente Gilze en Rijen. Beide parken zijn verschillend qua grootte en krijgen in de realisering ieder hun eigen uitstraling. In Gilze ligt het accent van de skate-elementen op ‘transition’. Dit verwijst naar het gebogen oppervlak waarop geskate wordt. Oorspronkelijk is deze vorm van skateboarden geïnspireerd op golfsurfen in zee.

Hierbij  kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ramps en quarterpipes. In Rijen ligt het accent op een ‘street’ skatepark waarbij de inrichting van de skate-elementen is afgeleid van objecten uit de publieke ruimte; specifiek straatmeubilair zoals trappen, stoepranden, relingen of hellingbanen.

In Gilze ligt het accent van de skate-elementen op ‘transition’. Dit verwijst naar het gebogen oppervlak waarop geskate wordt. Oorspronkelijk is deze vorm van skateboarden geïnspireerd op golfsurfen in zee. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ramps en quarterpipes. In Rijen ligt het accent op een ‘street’ skatepark waarbij de inrichting van de skate-elementen is afgeleid van objecten uit de publieke ruimte; specifiek straatmeubilair zoals trappen, stoepranden, relingen of hellingbanen. zie het beschrijvend document.

Skatepark in Gilze: Voor het ontwerpen en realiseren van een ‘transition’ park met een

Foto: DWS.nl

oppervlak van ca 300 m2, is een vast bedrag beschikbaar van € 75.000. Skatepark in Rijen: Voor het ontwerpen en realiseren van een skatepark met ‘streetachtige’ elementen met een oppervlak van ca 800 m2, is een vast bedrag beschikbaar van € 220.000.

De opdracht is uitgezet door de ABG organisatie. De ABGorganisatie levert alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.  De medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. De drie gemeenten blijven zelfstandig. Ze beschikken ieder over hun eigen gemeenteraad, ondersteund door hun eigen griffier, een eigen college van burgemeester en wethouders en een eigen burgemeester.

Bron: Tenderned, 26 januari 2024, De opdracht heeft deels eerder open gestaan een is grectificeerd, door het nieuwe format van TenderNed is niet bekend waar de rectificatie uit bestaat. Wel valt op dat de nota van inlichtingn een voorbehoud op de datum benoemt:

Met de nota van inlichtingen zijn vragen gesteld over de verwachte datum van oplevering:

Wij zijn van mening dat de staande termijn van ca. 3 weken tussen definitieve gunning/ingangsdatum overeenkomst en oplevering Definitief Ontwerp (incl. doorrekeningen) echt te kort is. Het vooraf starten met statisch en technisch rekenwerk neemt te veel financiële risico’s met zich mee die de eventuele inschrijfvergoeding a €750, = niet dekt. Ons verzoek is een verruiming van deze staande termijn toe te staan met minimaal 2 weken tot 29 april 2024.

en:

3. Deadline Oplevering

Het voltooien van twee participatietrajecten, voorbereiding en uitvoering met als resultaat het opleveren van twee skateparken op 1 juli, is niet realistisch. Ter info, er lopen op dit moment 4 aanbestedingen voor soortgelijke skateparken met opleverdatum Q4/Q1. Daarnaast is onze eerstvolgende mogelijkheid om realisatie te starten, Q4 2024. Kan de aanbestedende dienst akkoord gaan met het verzetten van de oplever deadline naar Q1 2025?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag is gelijk aan het antwoord op vraag 2. Realisatie van beide skateparken is in het beschrijvend document voorzien op 1 juli 2024. De aanbestedende dienst wil hier enigszins van afwijken door de planning van realisatie bij te stellen. Onderstaande scenario’s behoren tot een mogelijke verschuiving van de realisatiedatum: a. Het skatepark in Rijen wordt opgeleverd op 1 juli 2024 en het skatepark in Gilze in Q3 2024. b. Beide parken, zowel in Gilze als Rijen worden opgeleverd in Q3 2024. c. Het skatepark in Rijen wordt opgeleverd in Q3 2024 en het skatepark in Gilze in Q4 2024. Met betrekking tot het participatietraject kan worden aangegeven dat voor het skatepark in Rijen skatejongeren tot op heden actief betrokken zijn in het proces. Voor het skatepark in Gilze ligt dit anders en is de participatie beperkt. Maar ook voor dit park geldt, en inmiddels zijn daartoe de eerste contacten gelegd, dat gebruikers (en eventueel hun ouders) betrokken zijn in het keuzeproces van het voorlopige ontwerp.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *