Groenlinks Den Haag stelt raadsvragen aanbesteding energiescans – Aanbestedingsnieuws

Groenlinks Den Haag stelt raadsvragen aanbesteding energiescans

Groenlinks in Den Haag heeft raadsvragen gesteld over de aanbestedingen voor de energiescans. Het zijn dezelfde deur-aan-deur adviezen over energie (trek een warme trui aan, koop dit ding voor veel geld) waarover Aanbestedingsnieuws al eerder zeer verbolgen was in Amsterdam. En waarover ook in het Parool nogal wat heisa was, paradoxaal genoeg omdat de energieadviezen “zo onmisbaar” waren. Het ene energieadvies is het andere niet, maar dat maakt Amsterdam niet uit, een hand vol willekeurige bedrijven mogen energieadvies leveren, goed of niet goed.

Groenlinks wil niet weten waarom arme oude vrouwtjes nu met hulp van de gemeente mogen worden opgelicht door zwaargebouwde kerels van louche energiebedrijven die met een voet tussen de deur energie-advies komen geven, dat de kleindochter ook even had kunnen googelen. Groenlinks wil niet weten waarom er überhaupt een gemeentelijke inkoopbehoefte is voor energieadvies en of hier zonnepanelenprojecten worden bevoordeeld ten koste van oma’s die geen colportage van isolatieverkopers aan de deur willen hebben. Groenlinks gaat ook niet in op de eerder door het CDA in Amsterdam terecht gestelde klacht, dat bewoners al betaald hebben voor energiemaatregelen via de woningbouw.

©ZaZ 2018

Nee, Groenlinks wil weten waarom die árme energiebedrijven toch zo zielig zijn dat ze moeten reageren op een aanbesteding en de gemeente niet een van de subsidiemogelijkheden uit de kast heeft getrokken. Wat hebben de energiebedrijven het toch moeilijk gehad de afgelopen jaren. Met zulke hoge energieprijzen, zo veel belasting moeten afdragen. Dan is het toch niet meer dan redelijk dat zij huis aan huis aanbellen om te vragen waarom al die schandalig laaghartig profiterende oude oma’s in die tweekamerflatjes toch de kachel op 22 graden durven zetten.

Je zou je bijna gaan afvragen, of raadsleden zelf hebben bijgeklust huis aan huis voor Eneco, dat zij het zo voor deze armlastige branche opnemen.

In elk geval neemt Aanbestedingsnieuws het wel voor de traditioneel groenlinks stemmende oude vrouwtjes op. Wij geven ook wel gratis energieadvies en er is geen gemeente die ons nu beloond heeft met een mooie overheidsopdracht. Ons gratis maar duurbetaald adviesje: Trek een trui aan. Plak hier en daar een tochtstrip. Hou de gordijnen langer dicht. En zeg tegen de googlende kleindochter dat zij echt niet op groenlinks stemt omdat het niet zo groen is als beloofd. De wereld kan er alleen maar groener op worden.

GroenLinks heeft op Tenderned gezien dat de gemeente een nieuwe aanbesteding heeft
uitgeschreven voor het doen van energiescans, het aanbrengen van energiebesparende
materialen, energiebrigades en het leveren van energiebesparende materialen. Het doel
hierachter is om de huidige activiteiten rondom energiebesparing de komende vier jaar door
te laten gaan. GroenLinks is blij dat deze activiteiten worden doorgezet, maar zet
vraagtekens bij de keuze voor een aanbesteding die commerciële marktpartijen bevoordeelt.
Er zijn immers ook mogelijkheden om onder het mom van Dienst Algemeen Economisch
Belang (DAEB) buiten aanbestedingen om de samenwerking aan te gaan met
maatschappelijke partijen zoals energiecoöperaties.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Thepass de volgende
vragen:
1. Kan het college toelichten waarom het voor deze diensten voor de route van aanbesteden heeft gekozen?
2. Deelt het college de analyse van GroenLinks dat aanbesteden slechts één van de manieren is om zaken in te kopen en dat activiteiten in de energietransitie in het kader van DAEB ook via andere procedures kunnen worden ingekocht?
Energiecoöperaties zijn van onschatbare waarde voor een effectieve en rechtvaardige energietransitie. Ze bevorderen draagvlak, lokaal zeggenschap en zorgen ervoor dat baten van activiteiten binnen de energietransitie ook direct bij bewoners terechtkomen. Coöperaties zijn een uitgangspunt in de transitievisie warmte. Daarnaast is het college onder andere via de motie “Stimuleringsaanpak lokale energiecoöperaties’’
1 opgeroepen energiecoöperaties te
stimuleren. Ook in het coalitieakkoord is de volgende afspraak gemaakt: “We stimuleren energiecoöperaties met een gerichte aanpak en dragen daarbij zorg voor de toegankelijkheid van die coöperaties voor mensen met lagere inkomens”. Juist het inkopen van dergelijke dienstverlening richting bewoners kan energiecoöperaties stimuleren, omdat zij meer structureel gefinancierde activiteiten kunnen uitvoeren en dankzij het extra contact met bewoners verder kunnen groeien.
3. Kan het college haar keuze voor aanbesteding van de energiebesparende maatregelen plaatsen in de context van de hierboven beschreven politieke opdracht om lokale energiecoöperaties te stimuleren?
4. Is het college bereid om voortaan haar politieke opdracht om lokale energiecoöperaties te stimuleren ook in het inkoopbeleid te verwerken? Denk bijvoorbeeld om Haagse coöperaties – net als het Haagse midden- en kleinbedrijf –
1
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/12229688/1/GL_3+Stimuleringsaanpak+lokale+energiecoöperat
ies toe te voegen aan het uitnodigingsbeleid van de gemeente2 of gebruik van de
mogelijkheden onder DAEB. Graag een toelichting.
5. Deelt het college de mening van GroenLinks dat energiebesparende maatregelen bij uitstek maatregelen zijn die coöperaties in staat zijn om uit te voeren en dat het een grote gemiste kans is om deze activiteiten voor de komende vier jaar bij marktpartijen aan te besteden?
6. Kan het college aangeven in hoeverre het heeft geïnventarisserd of de opdracht rondom de energiebesparingsmaatregelen ook door Haagse coöperaties kon worden gedaan, eventueel met steun van landelijke koepels? Heeft het bijvoorbeeld verkennende gesprekken gevoerd met coöperaties om hun mogelijke interesse in beeld te brengen? Zo nee, waarom niet?
7. Is het college bereid om de aanbesteding in ieder geval tijdelijk in te trekken en bij coöperaties te informeren of, hoe en waar zij de gemeentelijke opdracht voor energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren? Kan het de gemeenteraad schriftelijk over de voortgang- en uitkomsten van deze gesprekken informeren?
Vincent Thepass
GroenLinks

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *