SLA Verwijderen groeiplaatsen Japanse duizendknoop – Aanbestedingsnieuws

SLA Verwijderen groeiplaatsen Japanse duizendknoop

Foto: Amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop (JDK) in de stad. Het verwijderen van groeiplaatsen lijkt, qua algemene definitie van het woord groeiplaatsen, iets te abrupt. De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen. Een binnen de ring A10 en een buiten de ring A10.

De Scope van de overeenkomst betreft het verwijderen van groeiplaatsen JDK op door de opdrachtgever nader aangegeven locaties, het monitoren op mogelijke hergroei na verwijderen en een daar aan gekoppelde garantietermijn. Voor het verwijderen van de groeiplaatsen is gekozen voor een Service Level Agreement, opgedeeld in twee geografische percelen. Het grote voordeel ten opzichte van andere gangbare contractvormen is de flexibiliteit die bij een Service Level Agreement kan worden ingebouwd. Een Service Level Agreement heeft een aantal kenmerken die hieraan bijdragen:

  • Actuele data (de verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen zonder negatieve contractuele gevolgen).
  • Verwachte wijzigingen binnen het areaal (levende materie).
  • De Opdrachtnemer geeft informatie over de staat van de werkzaamheden/de SLA, zogenaamde stuurinformatie, deels in de vorm van KPI’s.
  • Flexibiliteit in beleidswijzigingen (de opdrachtgever kan eenvoudig wijzigingen doorvoeren in de scope met behulp van de staat van de verrekenprijzen).
  • Technische complexiteit (de opdrachtgever kan eenvoudig wijzigingen doorvoeren in de uitvoeringswijze, uurtarieven zijn tevens al afgeprijsd door de opdrachtgever).
  • Flexibiliteit in omvang van de grootte en het aantal locaties.
  • Losse projecten van de afdeling Grond en Ontwikkeling kunnen ook gebruik van de overeenkomst maken.

Er is na einde werkzaamheden een geheel kalenderjaar garantie inclusief monitoring van toepassing conform een monitoringsprotocol (bijlage 5). Wanneer binnen garantieperiode wederom JDK wordt verwijderd, wordt de garantieperiode nog eenmaal verlengd met een geheel kalenderjaar garantie inclusief monitoring.

Hoe wij deze aanbesteding moeten zien in relatie tot de eerder vermelde omslag in het verwijderen, van uitgraven naar elektrisch uitkoken in Juli 2019 is onduidelijk. Zie hiervoor het artikel in het parool van 19 juli 2019 https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-gaat-japanse-duizendknopen-elektrocuteren~ba692d8b

Voor Amsterdammers geldt dat als zij een Japanse duizendknoop zien op straat dat zij een nieuwe groeiplaats die nog niet op de kaart staat op verschillende manieren kunnen melden:

Na een melding bekijkt de gemeente de groeiplaats om de nodige gegevens te verzamelen. Daarna kan bepaald worden wat te doen.

Bron: Gemeente Amsterdam en Tenderned 2 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176784

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *