Alleen ongeldige inschrijvingen op aanbesteding regeringsvliegtuig – Aanbestedingsnieuws

Alleen ongeldige inschrijvingen op aanbesteding regeringsvliegtuig

Laatst geupdate op februari 9, 2017 door redactie

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu heeft een aanbesteding uitgeschreven ter vervanging van het huidige regeringsvliegtuig, de PH-KBX. De procedure hiervoor is gestart op 13 juli 2016 en op 12 december jl. eindigde de termijn voor het indienen van inschrijvingen. De aanbesteding heeft vier inschrijvingen opgeleverd van zowel nieuwe als tweedehands vliegtuigen. Geen van deze inschrijvingen kan worden aangemerkt als een geldige bieding.

De markt was gevraagd om kant en klare oplevering. Dat wil zeggen dat de aanschaf van het vliegtuig en de (aanpassing van) het interieur in één keer aanbesteed wordt. Op deze manier wordt de markt gevraagd een geschikt vliegtuig aan te bieden, dit (in geval van pre-owned) technisch op orde te brengen en het interieur op orde te brengen. De keuze voor deze werkwijze is ingegeven door het inperken van (interface)risico’s voor de Staat.

De Minister is nu nagegaan of op grond van de Aanbestedingswet 2012 exclusief een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging kan worden toegepast om alsnog tot gunning van de opdracht te komen. Van de ontvangen inschrijvingen voldoet één inschrijving aan de vereisten die daarvoor worden gesteld in het aanbestedingsrecht. Met deze inschrijver worden dan de onderhandelingen gestart.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH-KBX_FK70_Gvmt_(4540597326).jpg

De vier inschrijvers zijn geïnformeerd over de uitkomst van de procedure. Er geldt nu een stand still periode van 20 dagen. Over de uitkomst van het onderhandelingsresultaat wordt de Kamer nog apart op de hoogte gehouden. De KBX wordt verkocht en is overgedragen aan de Dienst Domeinen, de dienst die verantwoordelijk is voor de verkoop van Roerende Zaken van het Rijk. Domeinen is het verkoopproces gestart en is in vergevorderde onderhandeling met een partij.

“Gezien de belangstelling die daarvoor eerder is getoond wil ik het publiek nog in de gelegenheid stellen de KBX op een nader te bepalen moment en wijze te bezichtigen. KLM Cityhopper, de huidige uitvoerder van regeringsvluchten, heeft aangekondigd eind 2017 te stoppen met het vliegen met de Fokker 70 (FK70). Als gevolg daarvan is de personele capaciteit (vliegers, grondcrew etc.) niet voldoende om na medio 2017 het regeringsvliegtuig te blijven bemannen en onderhouden.”, zo liet de Minister eerder weten bij het begin van de aanbesteding.

Technisch gezien kan de PH-KBX nog geruime tijd blijven vliegen. Het vliegtuig verkeert technisch in prima staat, maar het is gebouwd in 1996 en raakt wel op leeftijd. Nieuwere toestellen presteren beter als het gaat om de milieuprestaties (brandstofverbruik, uitstoot en geluidsproductie). Met het stijgen van de leeftijd stijgen bovendien de onderhoudskosten, waardoor het vliegtuig leeg van Rotterdam naar Schiphol moet vliegen. Desondanks gaf het Ministerie wel de voorkeur aan een tweedehandsje, (pre-owned heet dat, in de kamerbrieven).

Zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-XII-79.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XII-69.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH-KBX_FK70_Gvmt_(4540597326).jpg
http://nos.nl/artikel/2107395-wordt-het-nieuwe-regeringsvliegtuig-een-boeing-of-een-embraer.html

Hebreeën 13:5

1 thought on “Alleen ongeldige inschrijvingen op aanbesteding regeringsvliegtuig

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *