Heraanbesteding Design & Build international campus Almere Poort – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding Design & Build international campus Almere Poort

Foto: Gemeente Almere

Onderhavige aanbesteding was reeds opgestart in 2018. Door omstandigheden zag de gemeente Almere zich genoodzaakt om de procedure begin 2019 te beëindigen. Deze opnieuw opgestarte aanbesteding betreft weliswaar hetzelfde project en dezelfde ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden, echter de omvang van de opdracht is substantieel gewijzigd. Daarom wordt de procedure vanaf de selectiefase opnieuw gestart, waarbij marktpartijen worden uitgenodigd om zich (opnieuw) aan te melden. Het project bestaat uit het ontwerp en de realisatie van een nieuwe internationale school. De school inclusief 2 gymzalen en met een vloeroppervlak van circa. 7.300 m2 voor ca. 700 leerlingen. (primair en voortgezet onderwijs) zal worden gerealiseerd op een braakliggend kavel in Almere Poort. Naast het realiseren van het gebouw, valt ook de terreininrichting binnen deze opdracht. De beoogde oplevering van de nieuwe school is 28 maanden na opdrachtverstrekking aan opdrachtnemer.

Social return on investment (SROI) betekent: “iets teruggeven aan de samenleving”. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen, naar kennis en kunde. Van de uiteindelijke opdrachtnemer eist de
gemeente dan ook om 2% van de totale bruto opdrachtsom in het kader van SROI aan te wenden om werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Gegadigden conformeren zich hier met het indienen van een aanmelding aan. De werkelijke invulling (wie,
wanneer, waar inzetten) wordt na gunning in een plan van aanpak tussen opdrachtnemer en het projectbureau SROI van de gemeente overeengekomen.

Het beschikbare budget voor het project bedraagt € 13,55 mln. prijsvast einde werk, inclusief legeskosten, exclusief grond- en aansluitkosten en de kosten voor het evt. verleggen van kabels en leidingen. Dit betreft zowel ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. Het te presenteren ontwerp
gedurende de aanbestedingsfase moet exact aansluiten op het beschikbare budget.

Bron: Tenderned 1 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176674

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *