D66: eerlijke concurrentie bij geheimhouding renovatie Binnenhof? – Aanbestedingsnieuws

D66: eerlijke concurrentie bij geheimhouding renovatie Binnenhof?

Kamerleden Koolmees en Verhoeven van D66 hebben vragen gesteld aan Minister Blok van Wonen en Rijksdienst over de geheimhouding van de renovatie van het Binnenhof. De kamerleden willen weten op basis van welke afweging is besloten om af te wijken van de normale procedure van openbare aanbesteding. Waarom is daar niet eerder toe besloten en wegen de kosten hierin mee? Daarnaast vragen ze of er vergelijkbare projecten zijn waarbij uit veililgheidsoverwegingen is besloten af te wijken van normale aanbestedingen en welke dat dan zijn.

De kamerleden stelden de onderstaande vragen:

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Renovatie Binnenhof officieel geheim»?1
Vraag 2
Op basis van welke afweging heeft u besloten om af te wijken van de normale procedure van openbare aanbesteding? Hoe heeft u daarin de kosten mee laten wegen? Waarom bent u nu tot deze afweging gekomen, en niet eerder?
Vraag 3
Zijn er vergelijkbare projecten waarbij ook uit veiligheidsoverwegingen besloten is af te wijken van de normale procedure van openbare aanbesteding? Kunt u daarvan enkele voorbeelden geven?dscf3629
Vraag 4
Welke criteria hanteert het Rijksvastgoedbedrijf bij de selectie van architecten, bouwbedrijven en installateurs? Op welke manier worden (verwachte) kosten hierin meegenomen?
Vraag 5
Hoe wordt in het proces geborgd dat er voldoende en eerlijke concurrentie is tussen verschillende bouwers, waarbij alle geschikte bedrijven die mee willen doen ook daadwerkelijk de kans krijgen om deze opdracht te krijgen?
Zie eerder:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *