Kerk van Schagen aan Niemand gegund – Aanbestedingsnieuws

Kerk van Schagen aan Niemand gegund

In Schagen geloven ze er niet meer in. Dus zijn ze niet meer nodig. Bovendien drukt zo’n gebouw erg op de begroting, en scoort het slecht op de duurzaamheidsladder. Al die hoge plafonds. De kerk stond dan ook te verkoop op TenderNed, via een niet-openbare procedure. Het proces is geheel digitaal verlopen, zo vermelden de stukken. Als u net bij zichzelf bedacht dat u altijd een kerk had willen hebben, dan heeft u pech. De deadline voor de inschrijving is net eergisteren (7-11-2016) voorbij.  kerkschagenteverkoop

Het aanbesteden van een verkoop van vastgoed is volgens de Aanbestedingswet 2012 (AW 2012) niet aanbestedingsplichtig. Waarom besteedt Schagen de verkoop dan toch aan? “De reden hiervoor is dat de gemeente graag het beste plan op kwaliteitscriteria wil selecteren”, zo vermeldt de selectieleidraad.

De gemeente Schagen hecht er echter waarde aan dat de verkoop en de te realiseren horecagelegenheid aan een ondernemer wordt gegund die zich op kwaliteit onderscheidt. Om dit te bereiken maakt de gemeente Schagen daarom gebruik van een aanbesteding conform de AW 2012. Via een selectieprocedure worden de ondernemers gekozen die zich in kunnen schrijven voor de aankoop en exploitatie van de kerk.

Wat zijn dan die kerncompetenties? Die worden vermeld in Bijlage 2.

Kerncompetentie 1:
Bedrijfsmatige ervaring in het exploiteren van een grand-café/restaurant, in het bijzonder op het gebied van exploitatie.

Kerncompetentie 2:
Bedrijfsmatige ervaring met het aantrekken en behouden van (boven)modale doelgroep.

In de selectieleidraad vinden we nog een opmerkelijk procesverloop. De verzending tot meervoudig onderhandse inschrijving staat volgens de selectieleidraad gepland op 28 november 2016, 21 dagen na de deadline op TenderNed. Een eerste bezichtiging van het vastgoed is gepland op 5 december 2016.

Overigens is de gunningsbeslissing ook net per 7 november 2016 op TenderNed gezet. Een kandidaat wordt er niet in vermeld, (zie onderstaand fragment). Of Onze Lieve Heer heeft zich zelf persoonlijk aangemeld, zo kun je het ook zien. Maar die bieding vond de gemeente dan blijkbaar niet interessant genoeg en is afgewezen. Terwijl de kandidaat zich toch kan beroepen op zo’n rijke ervaring in de exploitatie van kerken. Misschien is het, omdat Hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument niet volledig heeft ingevuld?

niet-gunning

Update: In een nagekomen bericht aan Schagen FM laat de gemeente weten de aanbesteding van de kerk in Petten te hebben stopgezet, in verband met een gebrek aan belangstelling. “Wij denken dat dit voornamelijk te maken heeft met het feit dat nog niet alle recreatieve ontwikkelingen binnen Petten gerealiseerd zijn. Wij hebben daarom besloten de aanbesteding voorlopig stop te zetten.” De gemeente gelooft wel nog steeds  dat de kerk een zeer kansrijke locatie voor horeca is door zijn unieke ligging, de (verbouw)mogelijkheden en uitzicht vanaf het zonnige terras op het nieuwe plein met schip en waterpartij.

Zie : http://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3636266/nieuws/nog_geen_verkoop_van_kerk_petten.html

 

schagenkerk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *