Algemene Rekenkamer: hardnekkige problemen met kleine inkopen. – Aanbestedingsnieuws

Algemene Rekenkamer: hardnekkige problemen met kleine inkopen.

Laatst geupdate op mei 31, 2017 door redactie

De Algemene Rekenkamer signaleert hardnekkige problemen met de spend van €9,9 miljard aan inkoop. De problemen spelen vooral bij de aanbesteding van relatief kleine inkopen. De aanbestedingen van deze inkopen zijn deels in strijd met de strikte regels die de wetgever gesteld heeft.

Volgens de Rekenkamer zit het knelpunt met name bij de selectie van de leverancier. “De problemen kunnen niet los gezien worden van de invoering van de Aanbestedingswet 2012 en de reorganisatie van de inkoop. De onvolkomenheden nemen de afgelopen vijf jaar gestaag af. Het aantal over 2016 is desalniettemin nog steeds hoog.

Bron: Algemene Rekenkamer, kaft rapport “Staat van de rijksverantwoording public spend 2016”

Eerlijke kans MKB leidt tot onrechtmatige aanbestedingen

Om ook het MKB een eerlijke kans te geven mee te dingen, heeft de wetgever aanvullende regels gemaakt. Dat is
gedaan met de Aanbestedingswet 2012. Deze wet stelt per saldo meer en gedetailleerdere eisen.

“Dat vergroot de kans op onrechtmatige aanbestedingen aanzienlijk”, zo constateert de Rekenkamer. Dit zien we terug in ons onderzoek naar de financiële informatie. Fouten en onzekerheden bij de inkopen zijn de belangrijkste oorzaak van de onrechtmatigheden die we in de rijksrekening aantroffen.

De Rekenkamer signaleert eveneens dat inkopers te weinig kennis van de markt hebben. Het gaat in de aanbestedingsprocedure dan mis bij de keuze van de leverancier of bij de onderbouwing van die keuze. Doordat dit wel vereist is in de Gids Proportionaliteit, levert dit onrechtmatigheden op. Die keuze is cruciaal want de overheid wil dat het MKB een eerlijke kans heeft om mee te dingen.

Onduidelijkheid Gids Proportionaliteit

Er is een handreiking voor inkopers, de Gids proportionaliteit. Die is op verzoek van de Tweede Kamer tot wetgeving verheven. Maar de handleiding bevat onduidelijkheden. Om de problemen bij de aanbesteding op te lossen, hebben de Ministeries van BZK, EZ en Financiën enerzijds en de ADR en de Algemene Rekenkamer anderzijds nadere afspraken gemaakt hoe met die handreiking om te gaan. Bij hun controles zullen de ADR en de Algemene Rekenkamer die afspraken als vertrekpunt nemen. Deze afspraken gaan uit van de professionaliteit van de inkoop. Daarbij gaat het niet alleen om procedures maar ook om de inkopers zelf. Daar ligt evenwel een risico, want we signaleren een tekort aan deskundige inkopers. Vacatures staan soms lang open.

De inkoopfunctie wordt nog te veel beïnvloed door de dagelijkse beslommeringen, aldus de Rekenkamer. “De uitdaging is om daar boven uit te stijgen. De weerkerende problemen vragen om een strategische, planmatige aanpak en het stellen van prioriteiten – ook om de onrechtmatigheden te verminderen. Dit vereist niet alleen een andere cultuur, maar ook moed.”

Zie het rapport:

http://www.rekenkamer.nl/2016-staatrijksverantwoording

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

 

2 thoughts on “Algemene Rekenkamer: hardnekkige problemen met kleine inkopen.

  1. Een eerlijke kans voor een kleine leverancier Is altijd een oneerlijke kans voor de beste kandidaat.
    Kiezen Is oneerlijk. Niet kiezen Is niet inkopen.

  2. “Om ook het MKB een eerlijke kans te geven mee te dingen, heeft de wetgever aanvullende regels gemaakt. Dat is
    gedaan met de Aanbestedingswet 2012. Deze wet stelt per saldo meer en gedetailleerdere eisen. ”

    Het wordt toch eens tijd voor de overheid m.n. kenniscentrum PianoO om eens te vertellen wat zij nou verstaan onder MKB bedrijven. Ik hoor in de politiek veel en vaak, “we moeten wat doen voor het MKB”. Nederland bestaat voor 85% uit kleinbedrijven en voor 14 % middelgroot bedrijven. Kortom 99% van de ondernemingen behoort tot het MKB. Als die geen eerlijke kans krijgen, zegt de overheid in feite, wij zijn een stelletje boeven dat zo’n 70 miljard spendeert bij 1% van de bedrijven. Nou imo zijn het boeven, maar om het nou zelf te bevestigen, is ook weer zo wat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *