De Jonge wil af van aanbesteding in WMO, verkiezingsretoriek? – Aanbestedingsnieuws

De Jonge wil af van aanbesteding in WMO, verkiezingsretoriek?

© MinVWS, 2018 ; Hugo de Jonge, vice-premier en minister van VWS
FOTO MARTIJN BEEKMAN

We hebben het hem allemaal horen zeggen 3 maart in Buitenhof, ten minste zij die gekeken hebben, zij die niet gekeken hebben kunnen het nalezen op Pianoo dat je doorlinkt naar skipr.nl.of huisartsvandaag.nl of elke andere website die er over schreef. “Ik wil daarover op korte termijn in overleg met Europa” zei de Jonge in de uitzending.

Nou zegt de Jonge wel meer, wij hebben immers een heel dossier de Jonge , dat wij nog moeten aanvullen met de artikelen van dit jaar De Jonge: Inderdaad kortlopende contracten in jeugdzorg en De Jonge ziet geen verband tussen aanbesteden en suicidale jongeren, Wat hij zegt kun je dus niet als verkiezingsretoriek beschouwen, dan voert ie al erg lang campagne. Maar dat onze ministers loopjongen zijn van Europa, steekt wel. We hebben een regering en die kunnen we blijkbaar afschaffen, want als we vinden dat het anders moet, dan moeten we gaan lobbyen in Brussel. Daar zijn we overigens zeer succesvol in, ahum, dat zie je wel o.a. aan de pulsvisserij en de netto betaler staatjes.

In aansluiting van de Jonge’s korte termijn overleg, proberen gemeenten die de neus hebben gestoten sluipwegen te vinden, althans zo luidt het voorstel van de PVDA in Heiloo. Maar helaas “de meerderheid van de partijen in Heiloo wil niet zoeken naar alternatieven voor het aanbesteden van de jeugdzorg.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 maart riep de PvdA de wethouder op te zoeken naar alternatieven voor de aanbesteding van de specialistische jeugdhulp.

Waarom we moeten stoppen met aanbesteden

De aanbesteding van de gespecialiseerde jeugdhulpverlening aan een nieuwe partij (Horizon in plaats van Parlan) per februari 2019 heeft in onze provincie voor zeer veel onrust gezorgd. Toen dit speelde in de media, hebben we ons stil gehouden, omdat je op zo’n moment – als de emoties hoog oplopen – als gemeenteraadsleden niet zoveel kunt doen.

Nu vinden we het tijd kritisch te kijken naar waar het mis ging, en vooral hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. Wij zijn van mening dat toepassing van het aanbestedingsregime op de zware en gespecialiseerde jeugdzorg en de kinder-psychiatrische zorg een risicovolle en kostbare systeemfout is geweest.

Risicovol voor de kinderen die het betreft, ongewenst wat betreft de spanningen die dit met zich meebrengt elke keer als er weer opnieuw moet worden aanbesteed, ook voor het personeel. En als dat nog niet voldoende argumenten zijn: ook financieel is het aanbesteden van de specialistische jeugdhulp nadelig. De frictiekosten zijn groot: Heiloo moet nu meebetalen aan ‘lege bedden’ bij Parlan.

AN neemt aan dat dit vooral een PvdA standpunt is maar van de twee Heilloose raadsleden. De PvdA had zitting in het kabinet Rutte dat besloot tot de decentralisatie in de jeugdzorg, waarmee aanbestedingsachtige constructies via de tegelijk in werking getreden EU regeling voor 2b-diensten; iets waar PIANOo het Ministerie van Zorg al in 2013 voor waarschuwde.

Maar hoe krijg je dat voor elkaar zonder de decentralisatie weer ongedaan te maken ? Want als je de gemeenten nu weer gaat verplichten om zus of zo te doen… dan is het allemaal niet meer gedecentraliseerd en dat moest ons toch een liberale heilstaat brengen. Is de onoplosbare zorgvraag al opgelost?

Daarom willen we onze Minister de Jong iets aanraden, als Minister ben je bij machte en in staat om per direct het aanbesteden in het sociaal domein van tafel te halen. Dat kan nooit meer ellende veroorzaken dan het op eh… heilloze weg doorgaan met deze aanbestedingen c.q. open house-constructies. Daadkracht heet dat.

Is er nog een achterdeurtje? Voor de woningcorporaties was dat er wel, via de Tijdelijke Regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang, kon alsnog in verband met marktfalen subsidie worden verleend, mits in overeenstemming met de regels van staatssteun van de EU. Volgens Europa Decentraal kan het dan wel, als ze maar niet overgecompenseerd worden. https://europadecentraal.nl/praktijkvraag/financiering-jeugdzorginstellingen-via-daeb-mogelijk/

Zie ook de https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2014/07/Handreiking-DAEB-2014.pdf

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *