De Jonge: Inderdaad kortlopende contracten in jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

De Jonge: Inderdaad kortlopende contracten in jeugdzorg

In een kamerbrief over de jeugdzorg laat Minister de Jonge weten met de gemeenten te kijken hoe het binnen Europese aanbestedingsregels eenvoudiger kan, met minder minder administratieve lasten voor jeugdhulpinstellingen. De brief is een reactie op het Manifest van de FNV tegen aanbesteden in de jeugdzorg, dat 6 november 2018 aan de Minister was aangeboden.

Dat Manifest riep in 13 punten op, onder meer om te verbieden onder de kostprijs in te kopen en langjarige contracten aan te bieden

Over het inkopen en aanbesteden in de jeugdzorg meldt de Minister:

Op het terrein van inkoop en aanbesteden zijn we met gemeenten volop aan de slag om te kijken hoe het binnen de Europese aanbestedingsregels eenvoudiger kan, met minder administratieve lasten voor (jeugd)hulpinstellingen. Daarnaast dring ik bij Europa aan op meer ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels.
Professionals kunnen volgens de FNV geen continuïteit van zorg aan cliënten garanderen als gevolg van kortlopende contracten. De FNV wil dat er langjarige contracten worden afgesloten en dat VWS hierop stuurt. Ik vind het met de FNV heel belangrijk dat er meerjarige contracten worden afgesloten. Dit vermindert regeldruk en administratieve lasten en komt ten goede aan meer continuïteit van zorg. Via diverse kanalen roep ik gemeenten hiertoe op.

We zien dat er in de eerste jaren na de transitie inderdaad kortlopende contracten werden afgesloten. Vanaf 2018 hebben gemeenten veel meer langjarige en doorlopende contracten afgesloten. Zo is nu ongeveer 60% van de contracten meerjarig van aard.

Bron:  Brief van de Minister van VWS, kenmerk 2018Z21718, dd. 28 januari 2019

Kamerstukken II 2018/19, 348800, nr. 10

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/28/kamerbrief-over-manifest-actielijst-jeugdzorg

 

©Free-photos; Pixabay 2018 https://pixabay.com/nl/schriftelijk-pen-man-inkt-papier-1149962/

1 thought on “De Jonge: Inderdaad kortlopende contracten in jeugdzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *