De Jonge ziet geen verband tussen aanbesteden en suicidale jongeren – Aanbestedingsnieuws

De Jonge ziet geen verband tussen aanbesteden en suicidale jongeren

Minister de Jonge ziet geen verband tussen aanbesteden in de jeugdzorg en suïcidale jongeren. Daarnaar vroeg Tweede Kamerlid van Attje Kuiken van de (PvdA).  Er blijkt een sterke stijging te zijn van het aantal suïcidepogingen onder kinderen in de jeugdzorg. Althans volgens Kuiken. De Minister spreekt dat tegen, en verwijst daarbij naar onderzoek van 113 dat dit niet statistisch significant gestegen is. Eerder berichtte ook Trouw toch, dat deze cijfers voor jongeren onder de 20 bijna waren verdubbeld.

Het veelvuldig herplaatsen van jongeren vindt de Minister niet goed en hij wil dit beperken met regionale expertteams. Daar is nog wel wat werk aan de winkel.  Uit recent onderzoek “Geef nooit op – gebrek aan vervolghulp JeugdzorgPlus” blijkt dat expertteams met doorzettingsmacht een sleutel kunnen zijn voor succes bij het vinden van (juiste) vervolghulp.

Dan heeft de minister nog knelpunten geïnventariseerd met betrekking tot inkopen in de zorg. Dat blijkt uit het antwoord op de vraag “Deelt u de mening dat het bizar is dat Jeugdzorg-instellingen steeds generalistischere zorg moeten verlenen vanwege constante aanbestedingen in plaats van specialistische hulp te verstrekken zodat jongeren zo goed mogelijke zorg kunnen ontvangen? ”

In het kader van deze aanpak heeft de afgelopen maanden een traject plaatsgevonden waarin de knelpunten in de inkoop en het aanbesteden in het sociaal domein in kaart zijn gebracht. Daarbij is niet naar voren gekomen dat specialistische jeugdhulpaanbieders generalistischere zorg verlenen vanwege aanbestedingen. (Dat is dan kennelijk een ingebeelde ziekte dan van GGZ Noord-Holland Noord. en Transferium, waarbij die laatste 18 gemeenten voor de rechter sleepte om garanties voor de huisvesting van de jongeren, waar het zelf wettelijk verplicht toe was.

Op basis van de ervaren knelpunten zijn doelen geformuleerd die de basis voor de aanpak vormen. Daarbij gaat het niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken). Belangrijk is ook hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders vorm krijgt (betere samenwerking), hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces. Dit alles uiteraard ten behoeve van de inwoner/cliënt.

Hoe zit het dan met het knelpunt Brussel. De aanbestedingsplicht. Wanneer gaat die van tafel? Nou, zegt daarop de Jonge:

“Sommige knelpunten vloeien voort uit de Europese aanbestedingsrichtlijn en zijn daardoor niet of nauwelijks op te lossen op nationaal niveau. Deze knelpunten kaart ik aan op Europees niveau. Daarbij hanteer ik als uitgangspunt dat zaken als lokaal partnerschap, samenwerking en continuïteit belangrijker zijn dan overwegingen met betrekking tot mededinging en concurrentie.”

Ja, een Minister die moet aftreden, kan de jeugdzorg al helemaal niet regelen. Wel goed dus, van Minister de Jonge, dat hij gewoon door blijft gaan met aankaarten daar in Brussel. Qua voorbeeld aan de jeugd: Geef nooit op.

© MinVWS, 2018 ; Hugo de Jonge, vice-premier en minister van VWS
FOTO MARTIJN BEEKMAN

Zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-872789

https://www.skipr.nl/actueel/id36360-transferium-sleept-achttien-gemeenten-voor-de-rechter.html

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *