Antwoord op Keolis Kamervragen – Aanbestedingsnieuws

Antwoord op Keolis Kamervragen

Laatst geupdate op augustus 1, 2021 door redactie

Er is een antwoord gekomen op de kamervragen naar de Keolis sideletters over de vervoersconcessie IJssel-Vecht. Daaruit blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken de zaak in onderzoek heeft, en niet over de sideletters beschikt. Follow the Money kreeg inzage in de side letters waaruit blijkt dat in elk geval één van de subcontracting busleveranciers niet zou gaan leveren, volgens de eisen uit de concessie.

©Zaz 2020

Keolis bedong daarbij kortingen op de bussen in ruil voor eisen aan de kwaliteit en leveringsvoorwaarden. “We kunnen de gunning absoluut niet in stand laten, we zijn besodemieterd”, zo citeert FTM daarbij een bron die anoniem blijft in het artikel en daarnaast woorden van vergelijkbare strekking van gedeputeerde Bert Boerman.

Omdat die in strijd waren met wat werd geëist in de tender, trekt Keolis nu zelf zijn aanbesteding in, nadat enkele betrokkenen ook nog naar huis zijn gestuurd. Welke beslissende eisen dat nu geweest zijn, blijft een beetje vaag en ook over welke Chinese leverancier nu precies niet voldoet, is men onduidelijk, al ontkent Ginaf inmiddels in alle toonaarden. FTM stelt dat het gaat “Leveringsgaranties” en in een ander artikel om “contractuele garanties“, waarbij ook in de sideletter is benoemd dat dat opzettelijk is om de aanbesteding binnen te halen.

Het Ministerie zegt dat het volgens Keolis gaat om circulariteit en de levering van de buurtbussen. Het bericht van de vervoerder zelf is summier en de tekst van de side letters is volgens FTM, ook bevestigd op lezersvragen, niet beschikbaar:

Mijn ministerie is in het weekend van 23-24 mei 2020 door Keolis op de hoogte gesteld van het feit
dat zij deze zaak onderzoeken. Keolis heeft op 3 juni jl. een vervolgstatement uitgebracht waarin ze ontkrachten dat het zou gaan om een verklaring die ziet op de tijdige levering van de emissievrije bussen die nodig zijn voor de concessie IJsselVecht. Volgens Keolis zou het gaan om twee verklaringen die zien op het onderwerp circulariteit en één verklaring die gaat over de levering van de buurtbussen.

Wat kunnen de provincies dan doen; verondersteld dat alles waar naar buiten is gekomen via FTM/Keolis/Overijssel- waar is? Keijzer veronderstelt dat de aanbesteding gegund kan worden aan de ander die wel is geschikt, met een heraanbesteding als alternatief.

In dat geval hebben de provincies de mogelijkheid de concessie aan een andere vervoerder te verlenen, waarvan de inschrijving wel voldoet aan de gestelde eisen, maar ze zijn daartoe niet verplicht. Een alternatief is dat de vervoersconcessie opnieuw wordt aanbesteed. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden en is ter beoordeling aan de aanbestedende dienst. Een andere optie is dat nietigheid of vernietigbaarheid wordt gevorderd bij de rechter, door de aanbestedende dienst zelf of door andere inschrijvers.

Aanbestedingsnieuws blijft dus zitten met de vraag; hoe dat dan zit als er op de aanbesteding meer concurrenten dan 1 hebben gereageerd. En wat als andere gegadigden nu achteraf van de tender kennis hebben genomen en ook hadden willen deelnemen. Maar dat is meer aanbestedingsfilosofie. Overijssel heeft al via zijn eigen website laten weten de gunning in te trekken:

Het definitieve besluit of de gunning wordt ingetrokken wordt eind juli genomen. Keolis heeft nu de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit. Het intrekken van de gunning IJssel-Vecht aan Keolis is vooralsnog de enige maatregel. Het voorgenomen besluit om de gunning in te trekken levert op dit moment geen belemmeringen op voor andere lopende concessies met Keolis.

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@PcH/flevoland-gelderland-overijssel-voornemen-ov/

https://www.ftm.nl/artikelen/vervoersbedrijf-keolis-nam-initiatieffrauduleuze-side-letters 

https://www.ftm.nl/artikelen/feiten-vermeende-aanbestedingsfraude-keolis-voorlopig-geheim

https://www.keolis.nl/over-ons/nieuws/gedeputeerde-staten-trekt-gegunde-contract-ijssel-

2 thoughts on “Antwoord op Keolis Kamervragen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *