Ontslag Keijzer serieuze consequenties voor aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Ontslag Keijzer serieuze consequenties voor aanbesteden

Mona Keijzer was als staatssecretaris verantwoordelijk voor Aanbesteden. Keijzer heeft zich altijd ingezet voor een verdere verbetering van de aanbestedingspraktijk. Dat zij afgelopen vrijdag, kennelijk via SMS, is ontslagen; hoe staatsrechtelijk in strijd met het Reglement van Orde ook, heeft serieuze consequenties voor het aanbesteden. Zo is een van de belangrijke speerpunten van Keijzer het veranderen van de Commissie van Aanbestedingsexperts in de richting van een betere rechtsbescherming voor getroffen ondernemers. Dit stond nog op de miljoenennota.

Op 12 februari stuurde Keijzer nog een kamerbrief over maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden. Doel was:

Elke opdrachtgever krijgt een klachtenloket met duidelijke termijnen. Ondernemers kunnen zo fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten. Er komen uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken.

Dat project dreigt bij afwezigheid van Keijzer op de lange baan geschoven te worden. Dat geldt ook voor de continuering van het programma Beter Aanbesteden. Ook de toegang van het MKB tot aanbestedingen is een agenda die onder druk komt te staan.

Verder is het een risico voor toch al moeizaam verlopende aanbestedingsprocessen als er geen stille kracht op de achtergrond is, die een blik innovaties open kan trekken of aanbestedingsrisico’s of slecht contract management op een andere manier weet te beheersen. Zo was Keijzer er als de kippen bij om de verantwoordelijkheid in de Keolis-sideletter zaak weer terug te leggen bij de provincies, met de suggestie daarbij om de opdracht te splitsen. Zie ook: https://www.rtvoost.nl/nieuws/332726/Staatssecretaris-Keijzer-Affaire-Keolis-is-zaak-van-provincies en CDA stelt kamervragen over elektrische bussen Overijssel

Dat geldt ook voor het al jaren voortslepende dossier van de 2b-diensten, die sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet moeten worden aanbesteed, terwijl de opdrachtgevers deze opdrachten vaak aan niet concurrerende sociale werkplaatsen e.d. willen gunnen. Daarbij sprong Keijzer stilletjes ertussen om te garanderen dat ondernemers eerder in het proces werden betrokken. http://www.aanbestedingsnieuws.nl/diensten-algemeen-economisch-belang-permanent-geregeld/ En ook een ogenschijnlijk detail als metadatering wordt vaak een ondergeschoven kindje en het helpt dan de uitvoering enorm als men van bovenaf zich sterk maakt voor een juist procesmatig verloop: http://www.aanbestedingsnieuws.nl/vindbaarheid-op-tenderned-aanbesteders-moeten-metadateren/ 

Niemand kan ontkennen dat het ingewikkelde materie is, het aanbesteden. Inkoop en Aanbesteden is complex, en ook door de onuitvoerbaarheid opzettelijk complex geworden. Het is geen vakgebied dat je eventjes tot je neemt, van een grote afstand, als je ook nog 1000 andere dingen moet doen. Zeker niet vanwege de tal van affaires en mislukte inkopen die een gevolg zijn van (naar het inzien van 3a3) het aanbesteden op zich en in elk geval het onbedachtzaam aanbesteden.

Nu ook Minister Kaag is ontslagen vanuit een demissionaire status, vraagt Aanbestedingsnieuws zich af, hoe het restante Rutte-kabinet deze discipline gaat oppakken. We verwachten dat het proces stroef zal verlopen, omdat bij een gebrek aan extern draagvlak juist op inkoopdossiers ook echt alles misgaat. Onder het regime van Keijzer, met haar jezuïtische diplomatieke vaardigheden, bleef het nog relatief rustig met mislukte inkopen. Aanbestedingsnieuws is echter de periode dat Kamp dit dossier beheerste, niet vergeten. De talloze mislukte inkopen, denk aan de c2000 portofoons en de keolisbussen, de te hoge defensietrucks, de zelfremmende politiewagens, jeugdzorg, ze zijn als vele zwaarden van Damocles die in dit dossier niet van een paardehaar maar uit de blauwe lucht komen vallen. Je moet ze maar kunnen, durven en willen opvangen.

 

Zie ook voor een uitgebreide analyse van het wetsvoorstel rechtsbescherming:

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/wetsvoorstel-verbetering-rechtsbescherming-bij-aanbestedingen/

Zie ook:

Mona Keijzer trekt 1 miljoen uit voor innovatie MKB Zuid-Holland

Aanbesteding belegd bij staatssecretaris Mona Keijzer

Ondernemers willen liever Aanbestedingsautoriteit dan Aanbestedingsk

©Tweede Kamer, 2019

amer

Nieuwe aanjager Nog Weer Beter Aanbesteden

CDA wil MKB meer laten meeprofiteren van grote aanbestedingen

Antwoord op Keolis Kamervragen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *