Verbouw Claudius Prinsenlaan 128 – Aanbestedingsnieuws

Verbouw Claudius Prinsenlaan 128

Foto: Google Streetview

Avans Hogeschool heeft bij deze aanbesteding gekozen voor het toepassen van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding geschiedt overeenkomstig de van toepassing zijnde Richtlijn 2014/24/EU, die in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door
middel van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

De verbouwing van het pand aan de Claudius Prinsenlaan is noodzakelijk omdat het kantoorgebouw sterk aan modernisering en onderhoud toe
is èn omdat het gebouw is ontworpen als een ‘multi-tenant’ kantoor en daardoor in mindere mate geschikt is voor de diensten van Avans. Daarnaast wil men het gebouw voorbereiden op een mogelijke onderwijsfunctie. De doelstelling van de aanbesteding is om geschikte partijen te contracteren voor een duurzame samenwerking waarmee de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt behaald voor kwalitatieve verbouwing van het kantoorgebouw aan de Claudius Prinsenlaan 128. De doelstelling van het
project is om de verbouwing en het verhuizen van de diensten binnen
maximaal zes jaar te realiseren. Belangrijk tijdens de uitvoering is dat de kantoorwerkzaamheden van de zittende huurders en de ondersteunende diensten van Avans die op een bepaald moment zijn verhuisd, door kunnen gaan en er zo min mogelijk hinder wordt ondervonden.

Binnen deze uitvraag worden twee percelen onderscheiden, waarbij de opdrachtgever de percelen in nevenaanneming opdraagt.
Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden incl. coördinatieverplichting
Perceel 2: Elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden
Deze verdeling van percelen is gekozen omdat, gezien de omvang van het werk, geschikte aannemers meestal zijn gespecialiseerd in bouwkundige of installatietechnische werken. De percelen zijn dus gekozen op basis van specialisme in de markt waarmee een hogere kwaliteit wordt verwacht. Het is de inschrijvers toegestaan om zelfstandig in te schrijven of middels één of meerdere onderaannemers. Daarnaast is het inschrijvers toegestaan om op beide percelen in te schrijven. Het is partijen niet toegestaan om meerdere keren binnen één perceel in te schrijven zij het als hoofdaannemer, onderaannemer of combinant.

De looptijd van de raamovereenkomst is maximaal zes jaar (vier  jaar en twee optie jaren) waarin de uitbouw is opgenomen en rekening is gehouden met de looptijden van de huurovereenkomsten.

Bron: Tenderned 13  juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200200

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *