Antwoord op vragen persoonlijke beschermingsmiddelen – Aanbestedingsnieuws

Antwoord op vragen persoonlijke beschermingsmiddelen

In een antwoord op kamervragen van PvdA-kamerlid Ploumen laat de vers ingevlogen PvdA Minister van Rijn (inmiddels ook weer van het toneel verdwenen) weten dat Nederland opzettelijk geen gebruik heeft gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder ook mond en mond/neusbescherming van de EU, uit het ResCUE-programma. Dat was ook, omdat Nederland er hoe dan ook geen aanspraak op had kunnen maken.

Vanwege de grote mondiale schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen, en het feit dat de RescEU Medische voorraden uit het Europese civiele beschermingsmechanisme pas na 19 maart 2020 werden opgebouwd, was er maar een beperkte voorraad mondmaskers beschikbaar via het RescEU.

©zaz 2020

De Commissie heeft – vanwege de grote vraag in de piekperiode van de pandemie en het beperkte aanbod van mondmaskers – daarom moeten beslissen bij welke landen de nood het hoogst was en waar de beschikbare hulp naar toe zou moeten gaan.
Nederland zou in die hoogtijdagen van de crisis geen aanspraak hebben kunnen maken op persoonlijk beschermingsmateriaal via het RescEU medical stockpile. Binnen andere lidstaten, zoals Italië, waren bijvoorbeeld hogere besmettingsgraden en een groter gebrek aan medische zorgcapaciteiten. Nederland heeft daarom geen verzoek om ondersteuning vanuit het Europese civiele Beschermingsmechanisme
(rescEU) ingediend

Moet de voorraad worden aangevuld, Ja. En daarbij is ook gebruik gemaakt van de Corona spoedwet. Daarmee zijn de betere maskers niet sneller beschikbaar. Namelijk pas eind juli.

Er is ook gebruik gemaakt van Europese initiatieven om de Nederlandse voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen aan te vullen. Nederland heeft zich bijvoorbeeld ingeschreven voor de Europese aanbestedingen van (onder andere) persoonlijke beschermingsmiddelen. Snelle leveringen heeft dit echter niet opgeleverd. Inmiddels is wel een individueel contract gesloten met één van de leveranciers voor 2 miljoen FFP3-maskers. De eerste zending van 100.000 FFP3 maskers wordt eind juli verwacht. Nederland heeft zich via het Emergency Support Instrument ook aangemeld voor een gift van mondmaskers en een gift van schorten. Het is nog niet bekend wanneer deze mondmaskers en schorten verdeeld zullen worden. Alles wat via deze instrumenten binnen zal komen, is aanvullend op wat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen al heeft ingekocht of nog inkoopt.

Bron: Kamerstukken II 2019/20, Aanhangselnr. 3340

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-940071

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *