Aanbesteding Exploitatie Utrechtse Zwembaden gestopt en opnieuw aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Exploitatie Utrechtse Zwembaden gestopt en opnieuw aanbesteed

Foto: Mix van Pixabay.com en Pexels.com

De aanbesteding exploitatie Utrechtse zwembaden zie ook Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden is stopgezet om dat er

aanpassingen aan de documenten zijn gedaan door inschrijvers waardoor het niet mogelijk is om de aanbestedingsprocedure voort te zetten omdat er hierdoor geen geldige inschrijvingen meer over waren. Er zal een nieuwe aanbesteding gestart worden met als titel ‘Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden’, publicatie zal gedaan worden op 15 juli 2020.

Dat laatste klopt in ieder geval de nieuwe aanbesteding op Tenderned heet “Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden 2.0” en is hier te vinden https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200399.

De korte omschrijving is (nog steeds) met deze aanbesteding wil de gemeente Utrecht een contract sluiten voor de exploitatiedienstverlening van de Utrechtse Zwembaden. Deze dienstverlening bestaat uit het leveren van een entreekassasysteem, reserveringssysteem, horeca-kassa en een leerlingvolgsysteem. Eventueel wil de gemeente Utrecht in de toekomst de toegang vergemakkelijken door het afnemen van tourniquets. Maar toch zijn er wijzigingen in deze 2.0 versie. Gelukkig zijn de verschillen benoemd in  bijlage 13.

Vanwege het opnieuw publiceren van de aanbesteding hebben wij voor leveranciers die op de
aanbesteding van 22 mei 2020 ingeschreven hebben de wijzigingen bijgehouden. Hieronder treft u
per aangepast document aan welke mutaties er uitgevoerd zijn. Alleen de documenten die aangepast
zijn worden benoemd in dit document. het zijn de Offerteaanvraag Zwembadapplicatie, 
Bijlage 1 Programma van Eisen,
Bijlage 2 User scripts, Bijlage 4 Concept Overeenkomst, Bijlage 6 Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Bijlage 8 Prijsinvulformulier
Aanpassing in cel B3 in tabblad ‘Prijs voor onderhoud en hosting’, de fictieve 100 uur is niet meer mutabel.
 Nu zijn in deze bijlage de mutaties wel per paragraaf vermeld, wij publiceren alleen de documenten, met uitzondering van Bijlage 8 omdat daar dus het pijnpunt heeft gezeten en omdat wij nou eenmaal Aanbestedingsnieuws zijn (kritisch maar met een ruim hart) doen wij er nog een mutatie bij die de aanbestedende dienst is vergeten. Bij de opsomming van mutaties in de Offerteaanvraag moet strikt genomen worden toegevoegd paragraaf 7 Lijst van Documenten – Bijlage 13 Mutaties ten opzichte van vorige aanbesteding (publicatiedatum 22-05-2020)  toegevoegd. Miereneuzepeuterij misschien, want dat snapt een ieder, jazeker, zoals men gesnapt heeft dat een muteerbaar veld gemuteerd mag worden, anders was het wel op alleen-lezen gezet.

Klein foutje redelijk grote gevolgen want nu moet het hele circus opnieuw, kost tijd en kost geld. Maar wij kunnen er dan weer over schrijven, dat dan weer wel. Rest nog de schuldvraag, zijn de inschrijvers stout geweest? Die indruk wordt in het citaat aan het begin van dit artikel gewekt of is het toch een foutje in de excel file bij de aanbestedingsdocumenten? of is er zelfs nog meer …

 

 

 

1 thought on “Aanbesteding Exploitatie Utrechtse Zwembaden gestopt en opnieuw aanbesteed

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *