Raamovereenkomst levering beplanting Beverwijk en Velsen – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst levering beplanting Beverwijk en Velsen

Rhododendron
Foto: Pixabay.com

Op dit moment heeft de gemeente Velsen, naar tevredenheid, nog een overeenkomst met haar huidige leverancier. De vaste periode van deze overeenkomst is verlopen en de verlengingsopties zijn ingezet. De overeenkomst van de gemeente Beverwijk is reeds verlopen. Voor beide gemeenten geldt dan ook dat er, via deze aanbestedingsprocedure, een nieuwe raamovereenkomst dient te komen. De gemeenten willen de opdracht gezamenlijk in de markt te zetten, waarbij één opdrachtnemer wordt geselecteerd voor beide gemeenten. 
De gemeenten hebben meerdere projecten per jaar, waarbij beplanting moet worden geplaatst.

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met één leveranciers die specialist is in het leveren van beplanting aan de gemeente Velsen en Beverwijk.

AN: Moet je dan nog wel aanbesteden, hoeveel leveranciers zullen er zijn die specialist zijn in het leveren van beplanting aan de gemeenten Velsen en Beverwijk?

Het betreft een raamovereenkomst zonder afnameverplichting. Het is van te voren niet vast te stellen welke hoeveelheden dit zijn. Door middel van een tarievenblad, dienen door u fictieve hoeveelheden te worden afgeprijsd. Daarnaast is een eenduidig Programma van Eisen (PvE) voor beide gemeenten opgesteld.

AN: Wij nemen aan dat aan de geselecteerde inschrijvers nog een ,bijv. excel, file wordt verstrekt waarin de fictieve hoeveelheden zijn aangegeven. Dan is het zaak dat de fictieve aantallen “read only “moeten zijn en dus voor iedereen gelijk. Zie hiervoor ook ons artikel Aanbesteding Exploitatie Utrechtse Zwembaden gestopt en opnieuw aanbesteed.

Bron: Tenderned 5 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202082

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *