Marktconsultaties voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis op TenderNed – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultaties voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis op TenderNed

In een nieuwsbericht van 27 augustus meldt DJI dat de marktconsultatie Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis zijn aanbesteed. Het blijkt te gaan om een marktconsultatie die is uitgezet. Input kan nog gestuurd worden tot 24 september 2020.

Per 1 april 2021 beoogt de divisie ForZo/JJI de inkoop van zowel Verdiepingsdiagnostiek als Volledig Pakket Thuis af te ronden. In het kader van de voorbereiding van de inkoopstrategie van beide aanbestedingen, zijn de marktconsultaties vanaf heden beschikbaar op TenderNed.
Het doel van deze consultaties is om informatie in te winnen om te bepalen hoe de divisie ForZo/JJI beide zorgproducten het beste kan inkopen. Vanwege de bijzonderheden van deze opdrachten heeft de divisie behoefte om te toetsen of de voorgenomen richting aansluit bij wat de markt kan bieden en of aanpassingen wellicht passend zouden zijn. Daarnaast heeft de projectgroep een aantal vragen over de materie en (mogelijk) relevante aspecten.
Uw input wordt daarom zeer op prijs gesteld. U vindt het consultatiedocument voor Verdiepingsdiagnostiek hier, en voor Volledig Pakket Thuis kunt u deze link volgen. Graag ontvangen wij uw input  uiterlijk 24 september. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

Verdiepingsdiagnostiek https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203527

De scope van de aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek betreft de levering van diagnoses van justitiablen aan de reclasseringsorganisaties. Dit betreft justitiabelen met een Forensische Zorgtitel, tbs met proefverlof, bevel voorlopige verpleging, fpt proefverlof, fpt voorwaardelijke beëindiging, waarbij er aanwijzigingen zijn van psychiatrische problematiek en/of verslaving, alsook justitiabelen die behoren tot de doelgroep (sterk gedragsgestoord) licht verstandelijk beperkt (SG-LVB en LVB). In verband met de bijzonderheden van deze opdracht heeft DJI behoefte om te toetsen of de voorgenomen richting aansluit bij wat de markt kan bieden en of wellicht aanpassingen en/of aanvullingen passend zouden zijn. Daarnaast heeft de projectgroep een aantal vragen over deze materie en (mogelijk) relevante aspecten.

©DJI 2020

 

Volledig Pakket Thuis: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203586

Een justitiabele die in het kader van Begeleid Wonen zou kunnen doorstromen en niet langer in een kliniek of PI hoeft te verblijven, maar waarbij zelfstandig wonen een stap te ver is, kan niet doorstromen naar een zelfstandige woonvorm. Zorgaanbieders zien mogelijkheden om met behulp van intensieve begeleiding, verpleging en verzorging in de thuissituatie het risico op recidive, terugval en crisissituaties terug te dringen. Daarnaast sluit VPT goed aan bij de huidige beleidslijn van gemeenten om zorg(pakketten) in de thuissituatie in te kopen.

In verband met de bijzonderheden van deze opdracht heeft DJI behoefte om te toetsen of de voorgenomen richting aansluit bij wat de markt kan bieden en of wellicht aanpassingen en/of aanvullingen passend zouden zijn. Daarnaast heeft de projectgroep een aantal vragen over deze materie en (mogelijk) relevante aspecten.

Publicatiedatum 25-08-2020
Sluitingsdatum marktconsultatieOnbekend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *