Zuidplas verwisselt Gazprom voor Vattenfal per 1 oktober 2022 – Aanbestedingsnieuws

Zuidplas verwisselt Gazprom voor Vattenfal per 1 oktober 2022

Zuidplas heeft zich per 1 oktober 2022 van een lopend en gunstig gascontract met Poetin afgedaan. Na een verkorte aanbestedingsprocedure met twee gasleveranciers, is gekozen voor Vattenfall. Dat loopt tot en met 31 december 2023. Voor de twee jaren daarna hebben de gemeenten een optie. Bovendien is een nieuwe aanbesteding op komst, voor de langere termijn.

Dit terwijl de gemeente in maart nog liet weten het gunstige contract niet te willen beëindigen.

De gemeente Zuidplas is trots en monter aan het deugen ermee. Triomfantelijk meldt het bestuur deze september in de Kernboodschap (=samenvatting van de brief die op zichzelf ook nog niet zo lang is):

Hiermee voldoet de gemeente aan de verplichtingen uit het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland en Russische bedrijven en neemt de gemeente morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hartstikke mooi dat al die burgers van Zuidplas, (Alphen aan den Rijn en Woubrugge en zo) al die morele verantwoordelijkheid.  Het werkt alleen precies omgekeerd. Zoals eenvoudig te bedenken voor iedereen die weleens in een dronken bui een telefoon abonnement bij Vodkafone heeft afgesloten, is voor het einde van de looptijd een contract beëindigen, vooral in het voordeel van de leverancier, met name waarin de korting eruit bestond dat het contract niet tussentijds kon worden opgezegd. Leveranciers, want je moet nu ook nog bij een ander winkelen terwijl je van het ander niet af kan in het tempo waar je af had willen zijn. En tot overmaat van ramp blijkt je nieuwe leverancier af te nemen bij… de oude leverancier, voor dezelfde prijs met een fikse opslag.

“De gunstige prijsafspraken met Gazprom Energy zijn door het aangaan van een nieuwe overeenkomst voor gaslevering vervallen. Voor heel 2023 is de toename van de kosten geraamd op 101.367 euro. De hoger geraamde energielasten voor komend kwartaal en volgend jaar kunnen niet gedekt worden uit de gereserveerde budgetten in de begroting.”

https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/24528/zuidplas-in-2023-een-ton-duurder-uit-na-opzegging-gazp

Aanbestedingsnieuws zag dit jaarbedrag bevestigd in een collegebrief van 7 september:

Op basis van de huidige marktprijzen en prijzen op de termijnmarkt nemen de geraamde energielasten in Q4 van 2022 toe met € 66.474. Voor heel 2023 is de toename geraamd op € 101.367. De hogere geraamde energielasten voor Q4 2020 en 2023 kunnen niet gedekt worden uit
de reeds voor energiekosten gereserveerde budgetten in de begroting. De financiële effecten van de nieuwe overeenkomst zullen worden verwerkt in de Najaarsnota 2022.

Was het soms niet serieus met al die morele verantwoordelijkheid, willen wij eigenlijk gewoon Poetin extra geld toestoppen voor hetzelfde?   Dat zou Aanbestedingsnieuws toch ook niet concluderen, het waren Ferry van Wijnen en Matthijs Bon van de lokale VVD,die het contract op zich al problematiseerde in raadsvragen van 25 februari 2022:
“Dit is problematisch, omdat hiermee de Russische invasie van Oekraïne indirect financieel wordt gesteund met belastinggeld uit Nederlandse
gemeenten.”
Zo problematisch, dat ze nog meer geld erbovenop gooien? Want in antwoord op deze vragen was ons ambtenarenapparaat al in maart erg duidelijk:
De contracten op korte termijn beëindigen is juridisch misschien niet mogelijk, is financieel zeer nadelig en levert Gazprom Energy extra inkomsten op. De VNG onderzoekt op dit moment of beëindiging toch mogelijk is vanwege onverwachte verandering van omstandigheden.
En dan toch doen he. En dan ook nog applaus verwachten. We gaan zien of binnen afzienbare tijd het voorbeeld nog gevolgd gaat worden.
Er komt in elk geval tweede aanbesteding naast de verkorte aanbesteding, zo blijkt uit de brief van 7 september.
Komende tijd zal worden ingezet op een integrale aanpak voor het sneller verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In oktober 2022 start het Inkoopcollectief Midden-Holland met de voorbereidingen voor een reguliere Europese aanbesteding voor de inkoop van groene stroom en klimaat gecompenseerd gas vanaf 1 januari 2024. Dit inkooptraject start met een verkenning van de opties om het gebruik van stroom en
aardgas door gemeenten te verduurzamen. Bij de aanbesteding bouwen we de gekozen strategie voor het verduurzamen van het energiegebruik in.

NDR

Bron Kremlin.RU (Creative Commons License CCA 4.0)
http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big/PAVRcD0mvIbwJnKMKlqX6Cstu4ovFTvs.jpeg

Je hebt een goed contract, je baas zegt dat je het zomaar moet opzeggen ook al kost dat je organisatie geld, en wel zo veel dat het echt oliedom is en dat je ook nog allemaal rechtszaken gaat krijgen. Maar je moet het wel doen want anders doet hij het zelf en nog erger ook. Je waarschuwt nog. Je zegt nog dat het hoogst belachelijk is. Dat het echt nergens op slaat. En je stuurt ook nog een mail met dat het niet kan, veel te veel geld kost en ook nergens op slaat.l

Waarom zou een mens dat nou doen.

Ja.

Aanbestedingsnieuws waarschuwde ook toen al tegen overhaaste beslissingen. Ook niet als dubieuze adviesorganen zeggen dat het móet. Er zijn even zo veel internationale contractenrecht adviseurs die het exacte omgekeerde zouden concluderen met minstens evenveel recht. Lang niet alles uit de EU is dwingend recht. En bovenal, je bent echt knettergek als je jezelf in je eigen voet gaat schieten met een atoomwapen. Pak dan ook een waterpistooltje.

Zie ook:

https://zuidplas.raadsinformatie.nl/document/11249408/1

https://zuidplas.raadsinformatie.nl/document/11803597/1

 

Zie eerder bij Aanbestedingsnieuws:

Generieke uitgangspunten voor ontheffingsverzoeken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *