Minister Hennis: vertraging marinierskazerne ligt aan de PSC – Aanbestedingsnieuws

Minister Hennis: vertraging marinierskazerne ligt aan de PSC

De aankondiging van de aanbesteding voor de marinierskazerne in Zeeland is 29 maart gepubliceerd. Minister Hennis van Defensie noemt het “oprecht goed nieuws, want daarmee is het project in een nieuwe fase gekomen en is de markt nu aan zet. Het is nu wachten op de inschrijvingen.”

Hennis bevestigt bovendien de opmerkingen van Günal-Gezer over de Publieke Sector Comparator (PSC). “De PSC geeft inzicht in de totale kosten, de opbrengsten en de risico’s van de publieke uitvoeringsvariant van het project en dient als referentiekader voor de aanbiedingen die de markt gaat doen. De totstandkoming van deze PSC heeft veel meer tijd gevraagd dan was voorzien. Dat weet de Kamer ook.”

De PSC een lifecycle kostencalculator waarmee de kosten van het bouwen worden afgezet tegen de levenscysclus van het opgeleverde. Zo kunnen inschrijvingen niet alleen worden getoetst aan de inschrijfprijs maar ook aan de kwaliteit van het opgeleverde, zodat de kosten van als het gebouw de dag na oplevering als een kaartenhuis in elkaar stort, die prijzen worden meeberekend in de inschrijfsom. Dat maakt het eigenlijk alleen nog de vraag hoe die toekomstige prijs dan precies berekend wordt, zowel nu als in de toekomst.

Zo kun je dan dus komen aan de “fictieve inschrijfsom” aan de hand waarvan je de uiteindelijke keuze maakt. Het is dus met andere woorden een uitvlucht om van tevoren te kunnen aanbesteden op basis van toekomstige verwachtingen, van het kristallen bol-achtige soort, die “geobjectiveerd” worden door er een som omheen te verzinnen. Dat leidt in de regel tot spannende vragen van aannemer hoe die dan moet inschrijven, rekening houdend met die fictieve inschrijfsom, en dan met name dat fictieve karakter waarop niet in te schrijven valt. De pointe van de inkoper is dan ook dat die verkoper daar (wat betreft de inkoper) geen rekening mee moet houden. 

Hennis benadrukt tegenover de Tweede Kamer dat het niet zo zeer gaat om het bestuurlijk overleg met de regio maar dat het nu net deze PSC is die leidt tot vertragingen. “De voornaamste reden hiervoor is dat het de eerste keer is dat Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf een operationele kazerne aanbesteden in een pps-constructie (publiek-private samenwerking). De tijd die extra nodig was voor een voorlopige PSC heeft dan ook direct effect gehad op het moment van aankondigen van de aanbesteding en daarmee op de gehele planning. Ik zei net al dat ik dat natuurlijk betreur. Het is altijd makkelijk om van tevoren een tijdpad uit te stippelen en een bepaald budget vast te stellen, maar het is wel van belang dat bij de uitvoering de zorgvuldigheid uiteindelijk leidend is.”

Hoeveel gaat het dan kosten en hoe lang gaat het duren? Daaover zegt Minister Hennis het volgende:

Uitgaande van het moment dat ik hierover de vorige keer met de Kamer sprak, is er een vertraging van drie maanden. Nogmaals, ik denk dat het goed is dat iedereen beseft dat het geen zin heeft om over 1 miljoen of iets meer of minder te rapporteren. Uiteraard is 50 miljoen wel een bedrag waarover de Kamer graag wordt geïnformeerd. Dat gebeurt dan ook in de rapportages. Volgens mij heb ik de vorige keer gesproken over een ingebruikname in 2021. Naar ik meen, sprak ik toen over het voorjaar 2021. Inmiddels is het de zomer van 2021 geworden. De eerste gebruikers nemen dan hun intrek waarna de anderen door het jaar heen gefaseerd zullen volgen. In 2022 heeft de kazerne een volledige bezetting.

Op basis van de aanbestedingsregels is het natuurlijk niet mogelijk om Zeeuwse bedrijven te bevoordelen bij de aanbesteding. Toch gaat de aanbesteding optimaal bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeland (red. en niet bijvoorbeeld het aanpalende Antwerpen). Ons bevriende aannemers uit België maken geen schijn van kans. Oftewel het signaal is duidelijk, zoals Minister Hennis dat zo mooi kan zeggen:

“Ik heb gezegd dat het niet mogelijk is om op basis van de aanbestedingsregels zomaar bepaalde partijen te bevoordelen. In de dialoogfase zullen wij aan de participerende consortia vragen hoe zij de Zeeuwse economie, geheel vrijblijvend, kunnen stimuleren, maar ik denk dat het signaal dan echt wel duidelijk is.”

Bron: Kamerstukken II 2016/17 , 33763, 128
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-128.html

Zie de hernieuwde aankondiging die eerder nog niet beschikbaar was vanwege een gebrek aan faciliteiten op TenderNed om in te schrijven Er is gebleken dat het TenderNed dashboard met de digitale faciliteiten van de selectiefase op www.tenderned.nl niet beschikbaar is voor ondernemers. Aangezien deze faciliteiten niet alsnog beschikbaar kunnen worden gesteld in de huidige aankondiging, is er een nieuwe aankondiging op www.tenderned.nl geplaatst. In de nieuwe aankondiging bent u in staat om deze aanbesteding aan uw aanbestedingen toe te voegen. Hierbij zijn alle digitale TenderNed faciliteiten (zoals vragen stellen en aanmelden) voor u beschikbaar.”

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/6a56b37fafc15c0c625faf6497b9c17d/cid/385163;jsessionid=1D0B25487CD7FF20B239FBD2653294C5.node5

De aankondiging “PPS Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen” van 23-02-1017 zal worden afgesloten (een zogenaamde Vroegtijdige beëindiging)’’. De aankondiging inclusief alle documenten van 23-02-1017 blijft raadpleegbaar via https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/956f4257269b2cb69982e8730fec18ea/cid/4052419

Aan deze afgesloten aankondiging zal dus geen nieuwe informatie meer worden toegevoegd.

Zie Alle TenderNed aankondigingen over de ruyterkazerne:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/overzicht/aankondigingenplatform/zoeken/ruyterkazerne

 

Zie eerder : SGP Vlissingen: MKB buitengesloten van aanbesteding De Ruyterkazerne
en Advies CvA prestatie inkoop in strijd met gelijkheidsbeginsel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *