Vooraankondiging voor nieuwbouw Kamp in Nieuw-Milligen Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Vooraankondiging voor nieuwbouw Kamp in Nieuw-Milligen Apeldoorn

Rijksvastgoedbedrijf heeft op 8 juli een vooraankondiging voor een aanbesteding geplaatst voor een PPS-kamp in Nieuw-Milligen. Dat is blijkens de aanhef van de Tender naar aanleiding van kabinetsbesluit in juli 2020 dat is bekrachtigd om het Korps Mariniers te verhuizen van de marinierskazerne in Doorn naar Kamp Nieuw-Milligen in de gemeente Apeldoorn.

©Nimh 2022, vv Hans Mauer, hoofdingang Kamp Nieuw Milligen

Eenmaal in de bijlages van de vooraankondiging gegraven konden we het gewenste bouwvolume nieuwbouw pas vinden. Dat is nogal aan de omvangrijke kant.

“De kazerne kent een onderscheid in zo’n 30 hoofdfunctionaliteiten in zes clusters die circa 120.000 m2 BVO gebouwgebonden functies betreffen en circa 140.000 m2 terreingebonden functies. Deze getallen zijn slechts indicatief en afhankelijk van de uiteindelijke vertaling van de functionele eisen in een ruimtelijk ontwerp.
De kazerne zal plaats bieden aan circa 2.130 medewerkers. Het project betreft grotendeels nieuwbouw op de bestaande Defensielocatie Kamp Nieuw-Milligen. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor de bouwvoorbereiding van de  locatie.”

De Vooraankondiging meldt:

In juli 2020 is het kabinetsbesluit bekrachtigd om het Korps Mariniers te verhuizen van de marinierskazerne in Doorn naar Kamp Nieuw-Milligen in de gemeente Apeldoorn.

Het doel van het project is het realiseren van een nieuwe marinierskazerne ten behoeve van de operationele eenheden van het Korps Mariniers.

Het project zal middels een DBFMO-overeenkomst worden aanbesteed.

Deze DBFMO-overeenkomst omvat in hoofdzaak het ontwerpen, bouwen, leveren van facilitaire diensten, leveren van middelen, leveren van voorzieningen, onderhouden en financieren van de kazerne. De kazerne wordt gerealiseerd op de bestaande kazerne Kamp Nieuw-Milligen met als adres Meervelderweg 19 te Uddel, gemeente Apeldoorn.

Zie uitgebreide omschrijving in de bijlage “Vooraankondiging PPS Kamp Nieuw-Milligen 8 juli 2022” welke in Tenderned is toegevoegd.

Even verderop staat nog dat er een informatiebijeenkomst volgt in de loop van het jaar.

In het najaar van 2022 vindt een informatiebijeenkomst plaats waar een toelichting zal worden gegeven op het project. Deze bijeenkomst zal worden aangekondigd via www.tenderned.nl.

Dan blijkt uit de daarbij gepubliceerde documentatie dat het zou gaan om een kazerne voor het Korps Mariniers, Commando Zeestrijdkrachten

Het project zal middels een DBFMO-overeenkomst worden aanbesteed.
Deze DBFMO-overeenkomst omvat in hoofdzaak het ontwerpen, bouwen, leveren van facilitaire diensten, leveren van middelen, leveren van voorzieningen, onderhouden en financieren van de kazerne. De kazerne wordt gerealiseerd op de bestaande kazerne Kamp Nieuw-Milligen met als adres Meervelderweg 19 te Uddel, gemeente Apeldoorn.
Het beoogde resultaat is een gebruiksgerede kazerne voor het Korps Mariniers, onderdeel van het Commando Zeestrijdkrachten van het ministerie van Defensie die
o.a. het volgende omvat:
– kantoor- en lesfaciliteiten;
– eet- en ontspanningsfaciliteiten;
– zorgfaciliteiten;
– opslag persoonsgebonden uitrusting;
– legeringsfaciliteiten;
– magazijnen, wapen- en munitieopslag;
– stalling en onderhoudsfaciliteiten;
– sportfaciliteiten;
– (operationele) trainingsfaciliteiten;
– parkeervoorziening voor (burger)auto’s, -fietsen, -motoren en militaire
voortuigen;
– ICT-infrastructuur;
– Infrastructurele voorzieningen;
– Inrichting en meubilering.
Tot de te leveren diensten behoren:
– verhuizingen;
– consumptieve diensten;
– schoonmaak;
– reststoffenmanagement;
– groenvoorziening

NDR:

Het lijkt ons toch wel apart om het Commando der Zeestrijdkrachten te huisvesten in Apeldoorn. Het wordt nog druk in de Beekbergsche Beek met al die fregatten die daar moeten komen liggen. Of is er iets dat wij niet weten? Apeldoorn aan Zee?

Zie ook:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266893/

Zie eerder:

Herinrichting N840 Beek – Millingen a/d Rijn Gelderland

Marktbijeenkomst Rijksvastgoed herinrichting kazerne Nieuw-Milligen bij Uddel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *