Smart mobility hub gemeente Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Smart mobility hub gemeente Amsterdam

Impressie: © Gemeente Amsterdam

De smart mobility hub (SMH) is een duurzaam knooppunt voor mobiliteit, sport en energie en is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van ‘De Nieuwe Kern’ gelegen tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park. Hier wordt in de komende jaren een nieuwe stadswijk ontwikkeld met ruimte voor woningen, een stadspark, bedrijven, horeca en kantoren.
De SMH zal de stad en in het bijzonder de ArenAPoort en haar evenementen bereikbaar houden en een oplossing bieden voor touringcarverkeer en haal- & brengverkeer bij evenementen (kiss & ride, taxi’s en AOV). Daarnaast zal de SMH een sportpark op hoogte bieden voor het stadsdeel Zuidoost en De Nieuwe Kern, ruimte creëren voor gebiedsontwikkeling en een nieuw sportpark voor AFC Ajax ‘De nieuwe Toekomst’. Ook zal het commerciële en maatschappelijke voorzieningen bieden, passend bij het sport & mobiliteitsprogramma. De SMH zal bijdragen aan het creëren van een sociaal veilig, klimaatadaptief en duurzame omgeving.

Scope per fase
Bouwteamfase (onder bouwteamovereenkomst):
A. Ontwerpen tot en met een vastgesteld DO
– Parkeergebouw (inclusief gebouwgebonden installaties, gebiedsenergie/- klimaatsystemen en parkeersystemen)
– Sportpark en multi-sportaccommodatie op het dak (inclusief installaties, energie/klimaatsystemen en vaste inrichting)
– Gebouwschil (plint) met kleinschalige casco vastgoedlocaties, inclusief geïntegreerde windvanger, publieke buitentrappen en entree. Winterkouderegeling/Hostel: overige commercie in de plint zijn nog vlekken.
– Touringcarplatform voorzieningen
B. Opstellen Integraal (overkoepeld) meerjarig onderhoudsplan voor de uitvoering de SMH (op basis van dit plan zal de afweging worden gemaakt of het (technisch)onderhoud onderdeel uit gaat maken van de realisatieovereenkomst).
C. Opstellen Begroting (SSK-raming) en bijhouden/up to date houden van het risicodossier.

Realisatiefase (onder nog te sluiten E&C contract):
– Uitwerken van een technisch- en uitvoeringsontwerp.
– Realisatie van de SMH

Optioneel – onderhoud tijdens exploitatiefase
– Beheer en onderhoud tijdens de exploitatiefase (o.b.v. meerjarig onderhoudsplan)

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet-openbare procedure. De aanbestedingsprocedure start met de selectiefase. In deze fase kunnen gegadigden zich kwalificeren voor deelname aan de gunningsfase. De selectie vindt plaats op basis van een beoordeling op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Indien meer dan vijf gegadigden op
basis van de toets op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in aanmerking zouden komen voor een uitnodiging tot deelname aan de gunningsfasefase, zal er een nadere selectie plaatsvinden aan de hand waarvan bepaald wordt welke drie gegadigden worden uitgenodigd tot de gunningsfase.

Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via Tenderned een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding die betrekking heeft op (in afnemende volgorde van belang):
1. Slim bouwen [Robuuste oplossing]: welke kansen zit de gegadigde om tot een betere oplossing te komen t.a.v. betaalbaarheid, bouwlogistiek/hinder en bouwrisico’s?
2. Duurzame oplossing: Hoe draagt de gegadigde bij, met m.n. technische oplossingen, aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities?
3. Samenwerking met de opdrachtgever (bouwteamfase). Bij dit onderdeel zit ook het onderdeel m.b.t. markconforme uurtarieven (het prijselement).
4. CO2 Prestatieladder.

De gunningscriteria zullen in de volgende fases van deze aanbesteding nader worden uitgewerkt, maar zullen plannen van aanpak betreffen die zijn gericht op de wijze waarop de gegadigde de opdrachtgever gaat helpen om de ambities m.b.t. deze onderwerpen te realiseren.

Bron: Tenderned woensdag 13 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267081

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *