Herinrichting N840 Beek – Millingen a/d Rijn Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting N840 Beek – Millingen a/d Rijn Gelderland

N840 Beek- Millingen. Foto: Google Maps

Vanaf medio augustus tot begin december wordt de N840 bijna compleet gereconstrueerd. Eén van de belangrijke doelen van de provincie Gelderland is om de Thornsestraat en de Botsestraat een stuk veiliger te maken. Vrijwel de gehele route buiten de bebouwde kom wordt voorzien van een dubbele witte streep. Ook enkele fietsoversteekplaatsen zoals die bij de Thornsche Molen worden aangepast. tegelijkertijd  wordt de riolering vernieuwd. Het uit te voeren werk is gelegen aan de N840 km 0,00 t/m km 10,387 en gelegen in de gemeente Berg en Dal
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het verwijderen/frezen van asfalt (ca. 46.800 m2);
b. Het verwijderen/frezen van markeringen; (ca. 1.516 m2);
c. Het verwijderen van elementenverharding; (ca. 683 m2);
d. Het aanbrengen van asfaltverharding; (ca. 13.874 ton);
e. Het aanbrengen van markeringen; (ca. 26 km);
f. Het aanbrengen van stalen damwand; (ca. 34 m );
g. Het aanbrengen leuning (ca. 40 m);
h. Het uitvoeren van grondwerk; (ca. 3.970 m3);
i. Het aanbrengen van OVL; (ca. 7 st);
j. Onderhoudswerkzaamheden kunstwerken; (ca. 2 st);
k. Verkeersmaatregelen;
l. Overige bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden moeten aanvangen op maandag 4 juli 2022 en het werk moet uiterlijk op vrijdag 30 december 2022 worden opgeleverd. De aannemer dient de fasering welke is aangegeven in het faseringsplan aan te houden. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes maanden. Het uit te voeren werk is gelegen aan de N840 km 0,00 t/m km 10,387 en gelegen in de gemeente Berg en Dal. Deze aanbesteding volgt een nationale openbare procedure. De provincie Gelderland heeft het beleid om bij zoveel mogelijk aanbestedingen social return toe te passen. Voor dit bestek betekent dit dat u €16.000,- dient in te zetten voor Social Return. Het gunningscriterium dat wordt toegepast bij het bepalen van de economisch meest voordelige
inschrijving is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 12 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258777

1 thought on “Herinrichting N840 Beek – Millingen a/d Rijn Gelderland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *