Netwerkvervanging gemeente Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws

Netwerkvervanging gemeente Gooise Meren

Foto: Pexels.com

Het huidige core & acces netwerk van de gemeente Gooise Meren is na acht  jaar aan het einde van zijn technische en financiële levensduur gekomen en daarmee aan vervanging toe. Dit heeft geleid tot de wens om de fysieke componenten binnen de netwerkinfrastructuur zoveel mogelijk één op één te vervangen. Hierbij dient de aan te bieden oplossing te voldoen aan de gestelde technische en functionele eisen.

Ter voorbereiding op de aanbesteding heeft de gemeente Gooise Meren de behoefte om beter inzicht te krijgen in de vervangingsmogelijkheden door, naast de vervanging van het bestaande netwerk, een verkenning te doen naar aanvullende keuzes en mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het versterken van de informatieveiligheid.

Dit inzicht wil de gemeente verkrijgen door middel van kennisuitwisseling in een marktconsultatie. De uitwisseling van kennis heeft tot doel om te komen tot een goede uitvraag aan de markt. Deze marktconsultatie vindt plaats in de vorm van een gesprek over antwoorden van de marktpartij op de vragen gesteld in de consultatiedocumenten.
De deelnemers wordt gevraagd om
A) Hun visie te geven op de te kiezen hardware componenten en conceptoplossing voor het vervangen van de access en core infrastructuur
B) Inzicht te geven in levertijden en kosten;
C) Mee te denken over oplossingen binnen de circulaire economie;
D) Alternatieven of innovaties aan te dragen die bijdragen aan onze doelstellingen.

Deelnemen aan de marktconsultatie kan door uiterlijk woensdag 24 augustus u via de berichtenmodule van Tenderned aan te melden voor een individueel gesprek. In dat bericht geeft u een eventuele voorkeursvolgorde van de beschikbare tijdsvakken aan en de contactgegevens van de personen die bij het gesprek aanwezig zullen zijn. Het gesprek vindt bij voorkeur op locatie Bussum plaats, maar een hybride of volledig online gesprek behoort ook tot de mogelijkheden. De beschikbare tijdsvakken zijn:

1) Woensdag 7 september van 10u-11u
2) Woensdag 7 september van 11u30 tot 12u30
3) Donderdag 8 september van 10u-11u
4) Donderdag 8 september van 11u30 tot 12u30

De antwoorden van de deelnemers worden gebruikt bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Er wordt een beknopt verslag gemaakt van de belangrijkste conclusies. Dit verslag wordt aan de deelnemers van de marktconsultatie teruggekoppeld via een publicatie op Tenderned. Daarmee is het verslag ook openbaar toegankelijk. De verslagen worden zodanig opgesteld, dat niet herleidbaar is van welke partij informatie afkomstig is. Vertrouwelijk verstrekte informatie wordt alleen intern gebruikt en niet openbaar gemaakt. Deze marktconsultatie zal naar alle waarschijnlijkheid gevolgd worden door een aanbesteding. De publicatie hiervan vindt plaats via Tenderned als een openbare Europese aanbesteding.

Bron: Tenderned zondag 10 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266937

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *