Multifunctionele accommodatie te Westwoud (Drechterland) – Aanbestedingsnieuws

Multifunctionele accommodatie te Westwoud (Drechterland)

Impressie: © Gemeente Drechterland

De gemeente Drechterland, Samenwerkingsschool De WestWijzer en woningstichting Het Grootslag zijn vanaf 2018 samen betrokken bij de voorbereiding en realisatie van een MFA aan de Dres 2-4 te Westwoud. Het betreft een MFA waar ruimte is voor de basisschool, sociale huurwoningen, kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang, alsmede voor stichting Jeugdwerk. Tevens dient een interne verbouwing plaats te vinden in de gymzaal, zodat het MFA hier fysiek op kan aansluiten.

Bijzonder aan het project is de grote betrokkenheid van de inwoners van Westwoud. In het kader van het project Vitale dorpen van de gemeente Drechterland, hebben inwoners van Westwoud zich verenigd in de Alliantie MFA. Deze Alliantie MFA heeft in het voortraject een grote inbreng gehad in bijvoorbeeld het programma, de locatiekeuze en toetsing van het ontwerp.
De projectomvang bedraagt de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in twee 2 bouwlagen en bedraagt in totaal ca. 3.263 m2 bruto vloeroppervlakte, op basis van onderstaand programma:
• Basisschool: ca. 982 m2
• Peuterspeelzaal: 81 m2
• Kinderdagopvang / BSO: 55 m2
• Gymzaal: 658 m2
• Jeugdwerk: 84 m2
• Appartementen 1.403 m2.

De aan te besteden opdracht omvat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:
• Het partieel en omzichtig slopen van indelingen, voorzieningen en afwerkingen zoals dat wordt aangegeven op de tekeningen van het blijvende gebouwdeel (gymzaal, kleedruimten en bergruimten) van dorpshuis de Schalm.
• Het verwijderen van asbest (beperkt) zoals aangegeven in de asbestinventarisatie.
• Nieuwbouw (inclusief W- en E- installaties) op de begane grond voor onderwijs en nevenruimten. Onderwijs bestaande uit een basisschool, een kinderdagverblijf, een multifunctionele ruimte en een gymzaal met bijbehorende ruimten.
• Nieuwbouw (inclusief W- en E-installaties voor 12 appartementen op de eerste verdieping, waarvan de centrale entree en bergingen zich op de begane grond bevinden.
• Het realiseren van nieuwe installatieruimten op begane grond en op het dak van de nieuwbouw.
• De bestrating, buitenberging/voorzieningen, hekwerken en inrichting van schoolplein / terrein zoals wordt aangegeven op tekeningen.

De financiering is genormeerd en staat vast. Eventueel meerwerk of tegenvallers zullen door bezuinigingen moeten worden gecompenseerd. De opdrachtsom is tevens de maximale omzet voor dit project. Het project wordt geheel uitgewerkt in een Stabu-bestek met bijbehorende tekeningen en documenten waarmee de gewenste kwaliteit van het project is vastgelegd. Het ontwerpteam bestaat uit: een architect, constructeur, installatieadviseur, bouwkostendeskundige en projectleider. De
beoogde uitwerking van het project start per september 2022 en de oplevering is gepland in de zomer van 2023.  De aanbestedende partijen willen één overeenkomst sluiten met één marktpartij voor alle drie de onderdelen. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van een MFA en het renoveren en uitbreiden van de huidige gymzaal met bijbehorende ruimten. De te selecteren en contracteren bouwkundige aannemer wordt verantwoordelijk voor de
uitvoeringscoördinatie.
De aanbestedende partijen volgen voorafgaand aan de contractering een “niet-openbare” nationale aanbesteding in de zin van de ARW 2016. Dit type aanbesteding is verdeeld in twee fasen: 1. de selectiefase en 2. de gunningsfase. In de selectiefase kunnen maximaal 5 ‘gegadigden’ zich op basis van hun ‘aanmelding’ kwalificeren om in de gunningsfase als ‘inschrijver’ een ‘inschrijving’ in te dienen.

In de inschrijvingsfase zal er een schouw zijn van één dagdeel per inschrijver. Deze dagdelen staan gepland op dinsdag 13 september 2022 tot en met donderdag 15 september 2022.

Bron: Tenderned maandag 31 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262995

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *