Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal Ridderkerk – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal Ridderkerk

Impressie: Geminicollege.nl

Het nieuwe Gemini College wordt gerealiseerd op de locatie van het voormalige hoofdveld van RVVH aan de Populierenlaan naast de Fakkel op Sportpark Ridderkerk in de gemeente Ridderkerk. Het huidige schoolgebouw aan de Prinses Margrietstraat is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen van de gebruiker. Samen met de gemeente heeft de school en haar bestuur besloten nieuwbouw te realiseren ten behoeve van de ontwikkeling van de school. De ambitie van het Gemini College is om zich te ontwikkelen tot een maatschappelijk ondernemende school met de daarbij horende faciliteiten. De nieuwbouw kan worden gezien als de motor achter deze ontwikkeling en moet daarom flexibel en
toekomstbestendig zijn. Het nieuwe gebouw zal worden voorzien van een sportzaal met 2 sportvloeren om zo ook te voorzien in de sportbehoefte van het onderwijs. Voor de uitwerking van het project heeft de gemeente een ontwerpteam met DP6 Architectuurstudio, Pieters Bouwtechniek, Vintis, ZRi en Stevens van Dijck geselecteerd voor het volledig traditioneel uitwerken van de ontwerpvisie van de architect naar een aanbestedingsgereed technisch ontwerp (bestek en tekeningen).
De projectopdracht omvat het realiseren van ca. 7000m2 onderwijshuisvesting ten behoeve van vervangende nieuwbouw van het Gemini College en het realiseren van ca. 1000m2 ten behoeve van een sportzaal.

Beoogd wordt met deze uitvraag een aannemer voor de uitvoeringswerkzaamheden te selecteren waarmee een aannemersovereenkomst wordt afgesloten. Het doel van de aanbesteding is om voor 25 december 2020 een overeenkomst getekend te hebben voor het uitvoeren van de opdracht met een duur van de overeenkomst.

De opdracht voor de nieuwbouw van het Gemini College bestaat uit het geheel van bouwkundige werken en werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transportinstallaties. De aanbesteding hiervan geschiedt op basis van een vraagspecificatie die zal bestaan uit een Technisch Ontwerp (bestek en tekeningen). De vraagspecificatie zal bij de uitnodiging tot inschrijving worden verstrekt. Op het moment van
opdrachtverstrekking wordt verwacht dat de verleende bouwvergunning onherroepelijk zal zijn.

Tot de Opdracht behoort:

  • het uitwerken van het Technisch Ontwerp (TO) naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO);
  • de realisatie van de funderingsconstructie, constructieve en bouwkundige werken, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, transportinstallaties en een WKO-installatie;
  • de uitvoeringscoördinatie van andere werken en leveringen.

De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese aanbesteding te houden met voorafgaande selectie, de zogenaamde niet-openbare procedure, voor één perceel op basis van laagste prijs (LP). 

Bron: Tenderned 2 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199233

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *