Onderhoud Roltrappen Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Roltrappen Utrecht

Foto: Pixabay.com

Dit keer niet de openlucht roltrappen ramp in Utrecht, daar hebben we het al over gehad Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht. Onderwerp van deze aanbesteding zijn de roltrappen in het stadskantoor en TivoliVredenburg. Bij het stadskatoor gaat het om twaalf roltrappen en bij TivoliVredenburg om acht roltrappen. De af te sluiten raamovereenkomst omvat het preventief, correctief en (klein) planmatig onderhoud van de roltrappen van de gemeente Utrecht. De overeenkomst is een prestatieovereenkomst met een omschreven minimale inspanning.

De aanbesteding moet resulteren in een raamovereenkomst voor het onderhoud van de roltrappen met een contractduur van drie jaar met een mogelijke eenmalige verlenging voor een periode van drie kalenderjaren. De overeenkomst moet 1 januari 2021 ingaan.De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De omvang van het onderhoud is uitvoering van het preventief onderhoud en correctief onderhoud. Het curatief en planmatig onderhoud is ook onderdeel van de overeenkomst echter tot een maximum bedrag van € 10.000,– per installatie per kalenderjaar. Het voorstel is om de looptijd van de overeenkomst te houden op 3 jaar met een mogelijke eenmalige verlenging van 3 jaar. Normaal wordt er een overeenkomst afgesloten voor een looptijd van 4 jaar. De installaties die onder de warenwet liften vallen hebben een keuringsinterval van 18 maanden en ARBO
gerelateerde installaties een interval van 12 maanden. Oplossen van installatietechnische gebrekspunten n.a.v. een keuring is onderdeel van de overeenkomst, dus bij een contractduur van 3 jaar heeft men 2 c.q. 3 volledige keuringscyclussen. Het is een prestatiecontract en het grootste
(economische voordeel) voor de opdrachtnemer en opdrachtgever zit eigenlijk pas na 3 jaar. Dus een eenmalige verlenging bij goed functioneren geeft zowel bij de opdrachtnemer als opdrachtgever voordeel.

Bron: Tenderned 8 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204788

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *