Verbouwing Keizerin Marialaan Helmond – ROC ter AA – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing Keizerin Marialaan Helmond – ROC ter AA

Foto: Google Streetview

ROC Ter AA realiseert op diverse locaties in Helmond en omgeving in overzichtelijke mbo-colleges beroepsonderwijs. Onze hoofd locatie bevindt zich aan de Keizerin Marialaan te Helmond. Dit gebouw dateert van eind 2002, heeft een oppervlakte van ruim 24.000 m2 met één technische installatie. Het gebouw kent twee gebruikers, te weten: ROC Ter AA (70%), Keizerin Marialaan 2 en Vakcollege Helmond (30%), Keizerin Marialaan 4. Het gedeelte van ROC Ter AA biedt plek aan ca 2.300 studenten. De aanleiding voor het organiseren van deze aanbesteding is een optimalisatie van het ROC Ter AA deel van het gebouw met betrekking tot de inrichting, uitstraling en optimalisatie van de gebouw gebonden technische installatie naar Frisse Scholen klasse B. Het betreft circa 10.000 m2 van het ROC Ter AA gedeelte in het gebouw aan de Keizerin Marialaan 2 te Helmond. In het bestek zijn de kaders opgenomen waarbinnen de opdracht valt. Aanpassingen voor brandveiligheid met betrekking tot het afdichten van brandwerende doorvoeren valt buiten de scope van deze opdracht. In het bestek behorende bij deze aanbesteding is nauwkeurig omschreven wat wel tot de opdracht behoort.

Het budget voor de opdracht is: €4.310.000,- exclusief btw en kan verder worden verdeeld in:
– Hoofdopdracht: herindeling en realisatie frisse scholen klasse B €3.960.000,- exclusief btw
– Optioneel: realisatie “look and feel” €350.000,- exclusief btw
Inschrijver dient zowel voor de hoofdopdracht als voor de optionele opdracht een aanbieding te doen. Inschrijvingen boven de genoemde bedragen voor de kernopdracht en de optie worden uitgesloten van inschrijving. De aanpassing van de “look and feel” is optioneel. Opdrachtgever is niet verplicht dat deel van de opdracht op te dragen. De aanbesteding leidt tot een overeenkomst voor de verbouwing van de locatie Keizerin Marialaan te Helmond met een onderhoudsverplichting van één jaar na oplevering. Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van ROC Ter AA wordt een openbare Europese aanbestedingsprocedure gestart. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De inschrijvers krijgen de mogelijkheid voor een schouw op locatie. Daarbij zullen de architect en de installatieadviseur een toelichting geven op de opdracht. Tijdens de schouw kunnen vragen worden gesteld die ook zoveel mogelijk beantwoord worden. Om rechten te kunnen ontlenen aan een antwoord dient de vraag ook schriftelijk te worden gesteld. Het schriftelijke antwoord is leidend. Aan (vermeende) mondelinge antwoorden tijdens de schouw kunnen geen rechten worden ontleend. Het maken van foto`s is toegestaan, voor zover geen personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Voor deelname aan de schouw dient geïnteresseerde de namen van de deelnemers uiterlijk 18 mei 2022 om 16.00 uur te communiceren via het email adres in de aanbestedingsdocumenten. De schouw zal gehouden worden op donderdag 19 mei 2022 09:00.
Locatie van de schouw: Keizerin Marialaan 2 te Helmond. De schouw zal bestaan uit een presentatie van de architect en installatieadviseur met aansluitend een rondgang.

Kosten die ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding zijn voor risico van de inschrijver(s), tenzij er sprake is van intrekking van een aanbesteding of een mislukte aanbesteding. Indien een dergelijke situatie zich voordoet en de aard, reden, kosten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven, worden de inschrijfkosten voor Europese aanbestedingen vergoed tot een bedrag van €1.500,- indien de inschrijving geldig is en (indien van toepassing) het minimale aantal punten voor kwaliteit heeft behaald. Inschrijfkosten worden niet vergoed als een opdracht wordt ingetrokken vóór het moment dat de inschrijftermijn sluit. In geval er één partij een inschrijving doet en de opdracht niet gegund wordt, wordt geen tendervergoeding toegekend.

Bron: Tenderned zondag 15 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261575

 

1 thought on “Verbouwing Keizerin Marialaan Helmond – ROC ter AA

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *